Views
3 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Snímek není zaostřen.

Snímek není zaostřen. • Objekt je příliš blízko. Fotografujte v režimu makro. Ujistěte se, že objektiv je od objektu ve větší vzdálenosti než je minimální vzdálenost pro fotografování - přibližně 8 cm (W)/25 cm (T). Nebo zvolte (Režim lupy) a zaostřete ze vzdálenosti přibližně 1 cm až 20 cm od objektu (strana 36). • Při fotografování jsou zvoleny scénické režimy: (Lupa), (Soumrak), (Krajina) nebo (Ohňostroj). • Je zvolena funkce zaostření na pevnou vzdálenost. Zvolte režim automatického ostření (strana 38). • Viz část „Pokud objekt není zaostřen” na straně 39. Optický zoom nepracuje. • Při fotografování zvolte jiný režim než (Lupa). Digitální zoom nepracuje. • Nastavte [Digital Zoom] na [On] (strana 51). Nepracuje blesk. • Blesk je nastaven na (Vypnutý blesk) t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte”). • Blesk není možné použít když: – [Mode] (REC Mode) (režim záznamu) je nastaven na [Speed Burst] nebo [Multi Burst], [Exp Brktg] (strana 41). – Je zvolen scénický režim (Režim soumrak), (Režim svíčka) nebo (Režim ohňostroj) (strana 36). – při záznamu videosekvencí • Nastavte blesk na (Vynucený blesk) (t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte”) pro zvoleném scénickém režimu (Režim Lupa), (Režim Krajina), (Režim Sníh), (Režim Pláž) nebo (Režim krátkých časů závěrky) (strana 36). Při použití blesku se na snímku náhodně objevují tečky. • Prach ve vzduchu odráží světlo blesku a je zachycen na snímku. Nejedná se o závadu. Funkce Makro nepracuje. • Při fotografování jsou zvoleny scénické režimy: (Režim Lupa), (Režim Soumrak), (Režim Krajina), (Režim Svíčka) nebo (Režim Ohňostroj) (strana 36). Datum a čas jsou zaznamenány nesprávně. • Nastavte správný datum a čas (t krok 2 v části „Nejdříve si přečtěte”). Hodnota clony a čas závěrky při namáčknutí tlačítka PHOTO blikají. • Expozice je nesprávná. Upravte expozici (strana 37). 86 CZ

Snímek je příliš tmavý. • Fotografujete objekt v protisvětle. Zvolte jiný režim měření (t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte”) nebo upravte expozici (strana 37). • Jas displeje je příliš nízký. Upravte jas podsvícení LCD (strana 57). • Podsvícení LCD zapněte tlačítkem (strana 23). Snímek je příliš světlý. • Fotografujete bodově osvětlený objekt v tmavém okolí (například na pódiu). Upravte expozici (strana 37). • Jas displeje je příliš vysoký. Upravte jas podsvícení LCD (strana 57). Barvy na snímku nejsou správné. • Je aktivována funkce Picture Effect. Funkci Picture Effect vypněte (strana 43). Při fotografování velmi jasného objektu se objevují svislé pruhy. • Projevuje se jev rozmazání. Tento jev není poruchou. Při prohlížení snímku v tmavém prostředí se objevu na displeji šum. • Fotoaparát se snaží zvýšit viditelnost displeje dočasným zjasněním snímku při nízkém osvětlení. To nemá vliv na zaznamenaný snímek. Oči objektu jsou červené. • Nastavte [Red Eye Reduction] v menu (Setup) na [On] (strana 52). • Fotografujete objekt z menší vzdálenosti než je doporučená při použití blesku (t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte”). • Rozsviťte v místnosti a fotografujte. Na displeji se objeví a zůstanou tečky. • Nejedná se o závadu. Tyto tečky nejsou zaznamenány (strana 5, t „Nejdříve si přečtěte”). Nelze pořizovat snímky v sérii. • Karta „Memory Stick Duo” je plná. Vymažte nepotřebné snímky (t krok 6 v části „Nejdříve si přečtěte”). • Kapacita akumulátoru je nízká. Nainstalujte nabitý akumulátor. Řešení problémů 87 CZ