Views
6 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Prohlížení snímků

Prohlížení snímků Viz část „Počítače” (strana 89) společně s následujícími položkami. Fotoaparát nepřehrává statické snímky. • Režim je nastaven na REC (záznam). Nastavte režim na PLAY (přehrávání) ovladačem MODE. • Název složky/souboru byl změněn na počítači (strana 69). • Pokud byl soubor obrázku zpracován na počítači nebo byl zaznamenán na jiném modelu fotoaparátu, není přehrávání na vašem fotoaparátu zaručeno. • Fotoaparát je v režimu USB. Zrušte USB připojení (strana 67, 73). Bezprostředně po spuštění přehrávání se snímek zdá hrubý. • Z důvodu zpracování se můžete snímek bezprostředně po spuštění přehrávání zdát hrubý. Nejedná se o závadu. Snímek se nezobrazuje na obrazovce televizoru. • Zkontrolujte [Video Out], zda je výstupní videosignál fotoaparátu nastaven podle barevného systému vašeho televizoru (strana 59). • Zkontrolujte správnost připojení (strana 81). • Stanice Cyber-shot Station je připojena k USB kabelu. Kabel USB odpojte podle správného postupu (strana 67, 73). Snímek se nezobrazuje na LCD displeji. • A/V propojovací kabel je připojen ke stanici Cyber-shot Station. Nejedná se o závadu. Mazání/editace snímků Fotoaparát nemůže vymazat snímek. • Zrušte ochranu (strana 47). • Používáte-li kartu „Memory Stick Duo” s přepínačem ochrany proti zápisu a přepínač je v poloze LOCK. Nastavte přepínač do polohy pro záznam (strana 97). Omylem jste vymazali snímek. • Jakmile jednou snímek vymažete, není možné jej obnovit. Doporučujeme nastavení ochrany snímků (strana 46), nebo používat kartu „Memory Stick Duo” s přepínačem ochrany proti zápisu a nastavit přepínač do polohy LOCK (strana 97), abyste předešli nechtěnému smazání. Nepracuje funkce změny velikosti snímku. • Není možné měnit velikost videosekvencí, snímků z režimu vícenásobné sekvenční expozice nebo snímků uložených v Albu. 88 CZ

Nelze zobrazit značku DPOF (Tisková značka). • Značku DPOF (Tisková značka) nelze použít u videosekvencí nebo snímků uložených vAlbu. Počítače Nevíte, zda je OS na vašem počítači kompatibilní s fotoaparátem. • Podívejte se do části „Doporučené vybavení počítače” (strana 61) používáte-li Windows, a strana 72 používáte-li Macintosh. Nelze nainstalovat USB ovladač. • V případě Windows 2000 se přihlaste jako Administrátor (autorizovaný Administrátor) (strana 62). Počítač není schopen rozpoznat fotoaparát. • Zapněte fotoaparát (t krok 2 v části „Nejdříve si přečtěte”). • Pokud je zbývající kapacita akumulátoru nízká, nainstalujte nabitý akumulátor (t krok 1 v části „Nejdříve si přečtěte”) nebo použijte síťový adaptér (strana 16). • Použijte přiložený USB kabel (strana 63). • Odpojte USB kabel od počítače a stanice Cyber-shot Station a znovu jej pevně připojte. Ujistěte se, zda se zobrazuje nápis „USB mode Mass Storage” (strana 64). • Fotoaparát správně upevněte na stanici Cyber-shot Station (strana 17) • Nastavte [USB Connect] na [Mass Storage] v menu (Setup) (strana 58). • USB konektory na vašem počítači jsou připojeny k jiným zařízením než klávesnici, myši a stanici Cyber-shot Station. Odpojte všechna USB zařízení kromě myši, klávesnice a stanice Cyber-shot Station. • Fotoaparát/stanici Cyber-shot Station připojte přímo k počítači bez použití USB rozbočovače nebo jiného zařízení (strana 63). • Není nainstalován ovladač USB. Nainstalujte USB ovladač (strana 62). • Počítač správně nerozpozná zařízení, protože jste propojili fotoaparát a počítač kabelem USB před nainstalováním ovladače USB z přiloženého CD-ROM. Vymažte nesprávně rozpoznané zařízení z počítače a nainstalujte USB ovladač (viz další položka). Po připojení fotoaparátu se neobjevuje na obrazovce počítače ikona „Vyměnitelný disk”. • Znovu nainstalujte USB ovladač podle níže uvedeného postupu. Následující postup je určen pro počítače Windows. 1 Klepněte pravým tlačítkem na ikonu [My Computer] (Tento počítač) pro zobrazení menu apak klepněte na [Properties] (Vlastnosti). Zobrazí se okno „Vlastnosti systému”. 2 Klepněte na [Hardware] t [Device Manager] (Správce zařízení). • Při používání Windows 98/98SE/Me klepněte na záložku [Device Manager] (Správce zařízení). Objeví se okno „Device Manager” (Správce zařízení). Řešení problémů 89 CZ