Views
6 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

3 Klepněte pravým

3 Klepněte pravým tlačítkem na [ Sony DSC], a pak klepněte na [Uninstall] (Odinstalovat) t [OK]. Zařízení je odinstalováno. 4 Nainstalujte USB ovladač (strana 62). Nelze kopírovat snímky. • Propojte fotoaparát a počítač správně přiloženým USB kabelem (strana 63). • Pokračujte podle postupu pro kopírování podle vašeho operačního systému (strany 64, 72). • Pořizujete-li snímky na kartu „Memory Stick Duo”, která je naformátována v počítači, možná je nepůjde zkopírovat do počítače. Pro fotografování používejte kartu „Memory Stick Duo” naformátovanou ve fotoaparátu (strana 54). Po vytvoření USB propojení se program „PicturePackage” nespustí automaticky. • Spusťte „PicturePackage Menu” a zkontrolujte [Settings] (Nastavení). • Připojení USB provádějte po zapnutí počítače (strana 58). Snímky nelze přehrávat na počítači. • Používáte-li program „PicturePackage”, klepněte na nápovědu v pravém horním rohu obrazovky. • Pro přehrávání videosekvencí (MPEG-4) zaznamenaných fotoaparátem je potřeba nainstalovat do vašeho počítače software kompatibilní s MPEG-4 nebo „PicturePackage”. (Používáte-li Windows XP/2000, můžete používat „PicturePackage” pro přehrávání videosekvencí (MPEG-4)). • Obraťte se na výrobce počítače nebo softwaru. Při přehrávání videosekvencí na počítači je obraz a zvuk přerušován šumem. • Přehráváte videosekvence přímo z karty „Memory Stick Duo”. Zkopírujte videosekvenci na pevný disk ve vašem počítači a spusťte přehrávání z pevného disku (strana 62). Snímky nelze vytisknout. • Zkontrolujte nastavení tiskárny. Snímky, které byly zkopírovány do počítače, nelze prohlížet ve fotoaparátu. • Zkopírujte je do složky ve fotoaparátu označené „101MSDCF” (strana 67). • Používejte správný postup (strana 69). • Název složky/souboru byl změněn na počítači (strana 69). Software „Music Transfer” nerozezná fotoaparát. • Ve fotoaparátu je vložena karta „Memory Stick Duo”. Kartu „Memory Stick Duo” vyjměte aproveďte znovu připojení pomocí USB. • Zapisovatelná oblast hudebních souborů ve fotoaparátu je poškozená. Proveďte funkci [Format Music] (strana 57). 90 CZ

„Memory Stick Duo” Nelze vložit kartu „Memory Stick Duo”. • Vkládejte ji správným směrem (t krok 3 v části „Nejdříve si přečtěte”). Nelze zapisovat na kartu „Memory Stick Duo”. • Používáte-li kartu „Memory Stick Duo” s přepínačem ochrany proti zápisu a přepínač je v poloze LOCK. Nastavte přepínač do polohy pro záznam (strana 97). • Karta „Memory Stick Duo” je plná. Vymažte nepotřebné snímky (t krok 6 v části „Nejdříve si přečtěte”). Kartu „Memory Stick Duo” nelze zformátovat. • Používáte-li kartu „Memory Stick Duo” s přepínačem ochrany proti zápisu a přepínač je v poloze LOCK. Nastavte přepínač do polohy pro záznam (strana 97). Zformátovali jsem omylem kartu „Memory Stick Duo”. • Formátováním jsou veškerá data na kartě „Memory Stick Duo” vymazána. Není možné je obnovit. Doporučujeme nastavit přepínač ochrany proti zápisu na kartě „Memory Stick Duo” do polohy LOCK, abyste předešli náhodnému smazání dat (strana 97). Karta „Memory Stick PRO Duo” není rozeznána v počítači se slotem „Memory Stick”. • Zkontrolujte, zda počítač a čtečka karet podporují karty „Memory Stick PRO Duo”. Uživatelé, kteří používají počítače a čtečky karet od jiných výrobců než Sony, by měli kontaktovat příslušné výrobce. • Pokud není karta „Memory Stick PRO Duo” připojte fotoaparát přímo k počítači (strany 62 až 63). Počítač poté kartu „Memory Stick PRO Duo” rozpozná. Album Volná kapacita Alba se nezvyšuje, i když zkopírujete data uložená v Albu na kartu „Memory Stick Duo”. • Data nejsou po kopírování vymazána. Řešení problémů Položka nastavení [Copy] pro Nástroj Memory Stick se nezobrazuje. • Položka nastavení [Copy] pro Nástroj Memory Stick se nezobrazuje, pokud fotoaparát napájíte z akumulátoru. Chcete-li snímky kopírovat, použijte síťový adaptér. Data uložená v Albu nelze kopírovat na kartu „Memory Stick Duo”. • Karta „Memory Stick Duo” je plná. Zkontrolujte kapacitu (je doporučeno 64 MB nebo více). 91 CZ