Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

PHOTO MOVIE MODE 5 Nyní

PHOTO MOVIE MODE 5 Nyní můžete snadno pořizovat snímky (režim automatického přizpůsobení) Způsob držení fotoaparátu 1 Nastavte režim REC ovladačem MODE. Ovládací tlačítko Fotoaparát držte stabilně a fotografovaný subjekt umístěte doprostřed rámečku ostření. Tlačítko Zoom PHOTO MOVIE MODE Kontrolka režimu REC Používání ovládacího tlačítka 60min 101 Používání samospouště VGA [ 96] 640 30f [00:10:48] Fotografování zblízka (Makro) 60min 101 60min 101 Volba režimu měření expozice VGA [ 96] 640 30f [00:10:48] VGA FINE [ 96] 640 30f [00:10:48] Používání blesku při fotografování 60min 101 VGA [ 96] 640 30f [00:10:48]

2 Fotografování Pokud fotografujete a na obrazovce je zobrazen symbol , lze tyto miniatury snímků uložit do Alba t „Návod k obsluze/řešení problémů” (strana 30). Fotografie (statický snímek): Stiskem a přidržením tlačítka PHOTO napůl stisknutého zaostřete. Indikátor uzamknutí AE/AF Bliká t svítí/pípne. Domáčkněte tlačítko PHOTO až na doraz. Uslyšíte zvuk spouště. 60min 101 VGA FINE [ 96] 30 F2.8 Rámeček hledáčku rozsahu AF • Využít můžete i tlačítko PHOTO na boku LCD obrazovky, toto tlačítko PHOTO ale nelze namáčknout do poloviny. Videosekvence: Domáčkněte tlačítko MOVIE až na doraz. 60min 101 640 30f 00:00:02 Pokud chcete záznam zastavit, znovu domáčkněte tlačítko MOVIE až na doraz. • Pokud už zbývá jen krátká doba záznamu, bliká symbol v dolní části LCD obrazovky. Použití zoomu 60min 1.3 101 Tlačítko Zoom 60min 5.0 101 VGA [ 96] 640 30f [00:10:48] VGA [ 96] 640 30f [00:10:48] •Při překročení rozsahu zoomu 3× fotoaparát využije digitální zoom. Podrobné informace o nastavení [Digital Zoom] a kvalitě obrazu t „Návod k obsluze/řešení problémů” (strana 51)