Views
6 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Bezpečnostní

Bezpečnostní upozornění x Fotoaparát nenechávejte v následujícím prostředí: • Ve velmi horkých místech Například v autě zaparkovaném na slunci může dojít k deformaci těla fotoaparátu, což způsobí selhání přístroje. •Na přímém slunečním záření nebo v blízkosti topení Tělo fotoaparátu může být deformováno azpůsobit selhání funkce. • V místech vystavených opakujícím se vibracím • V blízkosti silného magnetického pole • V prašných nebo znečistěných místech Dejte pozor, aby se do fotoaparátu nedostal písek nebo prach. To může způsobit selhání fotoaparátu a v některých případech takové selhání nelze opravit. x Péče o fotoaparát Nesedejte si do křesla nebo na jiné místo, pokud máte fotoaparát v zadní kapse kalhot, protože může dojít k selhání nebo poškození fotoaparátu. x Čištění Čištění LCD monitoru Pro odstranění nečistot nebo otisků prstů z LCD monitoru použijte sadu pro čistění LCD (není přiložena). Čištění objektivu Prach a otisky prstů z objektivu otřete suchým měkkým hadříkem. Čištění povrchu přístroje Povrch fotoaparátu čistěte měkkým hadříkem mírně navlhčeným ve vodě, a pak jej otřete dosucha. Nepoužívejte dále uvedené přípravky, které mohou poškodit úpravu povrchu nebo obal. • Chemické látky jako jsou ředidlo, benzín, alkohol, utěrky na jedno použití, repelenty, krémy na opalování nebo insekticidy atd. • Máte-li uvedené látky na rukou, nedotýkejte se fotoaparátu. • Fotoaparát chraňte před dlouhodobým stykem s gumovými a plastovými produkty. 100 CZ x Poznámky k provozní teplotě Tento fotoaparát je určen k používání v rozsahu teplot mezi 0 až 40 °C. Fotografování ve velmi chladných nebo horkých místech mimo tento rozsah není doporučeno. x Kondenzace vlhkosti Pokud fotoaparát přenesete bezprostředně z chladného na teplé místo, může se uvnitř nebo vně přístroje vytvořit kondenzace vlhkosti. Kondenzace vlhkosti může způsobit poruchu fotoaparátu. Kondenzace vlhkosti nejčastěji vzniká když: •Přenesete fotoaparát z chladného prostředí, například z lyžařské sjezdovky, do vyhřáté místnosti. •Při přenesení fotoaparátu z klimatizované místnosti nebo interiéru automobilu do venkovního horka atd. Jak zabránit vzniku kondenzace vlhkosti Při přenesení fotoaparátu z chladného do teplého místa vložte fotoaparát do plastového sáčku a ponechejte jej přizpůsobit novým podmínkám po dobu přibližně jedné hodiny. Pokud došlo k výskytu kondenzace vlhkosti Fotoaparát vypněte a počkejte přibližně hodinu než se kondenzát odpaří. Vezměte prosím na vědomí, že pokud budete fotografovat se zkondenzovanou vlhkostí uvnitř objektivu, nezískáte zaostřené snímky.

x Poznámky k vnitřnímu nabíjecímu akumulátoru Fotoaparát je vybaven vnitřním nabíjecím akumulátorem pro zachování data a času a ostatních nastavení bez ohledu na zapnutí nebo vypnutí fotoaparátu. Při každém používání fotoaparátu je vnitřní akumulátor nabíjen. Používáte-li však fotoaparát ve velmi krátkých periodách, postupně se vybíjí, a pokud nepoužijete fotoaparát déle než měsíc, dojde k jeho úplnému vybití. V takovém případě před použitím fotoaparátu vnitřní akumulátor zcela nabijte. Samozřejmě, že když není vnitřní akumulátor nabitý, můžete stále používat fotoaparát tak dlouho, dokud nechcete zaznamenávat datum a čas. Způsob nabíjení vnitřního nabíjecího akumulátoru Do fotoaparátu vložte nabitý akumulátor nebo fotoaparát připojte do elektrické zásuvky prostřednictvím síťového adaptéru (dodávané příslušenství) a ponechte jej zapnutý 24 hodin nebo více. Způsob nabíjení akumulátoru „InfoLITHIUM” t krok 1 v části „Nejdříve si přečtěte” Ostatní 101 CZ