Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Redukce jevu červených

Redukce jevu červených očí..................................52 Režim....................................41 Režim automatického nastavení........................35 t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte” Režim blesku t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte” Režim krátkých časů závěrky ..........................35 Režim Lupa ..........................35 Režim měření t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte” Režim Na šířku.....................35 Režim Ohňostroj...................35 Režim Pláž............................35 Režim Portrét při soumraku.......................35 Režim REC...........................41 Režim Slide Show ................28 Režim Sníh ...........................35 Režim Soumrak ....................35 Režim Svíčka........................35 Rozmazání ............................11 Rychlá sekvenční expozice.........................41 Řemínek na zápěstí t v části „Nejdříve si přečtěte” Řešení problémů...................83 S Samospoušť t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte” Sépiový tón...........................43 Síťový adaptér ......................16 t krok 1 v části „Nejdříve si přečtěte” Složka ...................................45 Změna............................55 Vytvoření.......................54 106 CZ Smazat t krok 6 části „Nejdříve si přečtěte” Software ............................... 70 Standardní ............................ 41 Stanice Cyber-shot Station........................... 17 Středový AF......................... 38 Synchronizace s dlouhým časem závěrky t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte” Sytost ................................... 44 T Technické údaje ................. 102 Tisk ...................................... 74 Režim náhledu .............. 75 Režim Jeden snímek ..... 75 Tisk obrazovky náhledů....... 75 Tisk v laboratoři................... 79 Tisk v režimu Jeden snímek. 75 TV ........................................ 81 U Umístění souboru................. 67 Upozornění......................... 100 USB kabel ...................... 63, 76 USB ovladač ........................ 62 USB připojení ...................... 58 V Velikost snímku.................... 13 t krok 4 v části „Nejdříve si přečtěte” VGA t krok 4 v části „Nejdříve si přečtěte” Vícenásobná sekvenční expozice........................ 41 Vícezónové měření t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte” Vícezónový AF.................... 38 Video výstup ........................ 59 Výběr scén ........................... 35 Vynucený blesk t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte” Výstražné kontrolky a hlášení ........................94 Vyvážení bílé ........................40 W WB .......................................40 Z Zabudovaný nabíjecí akumulátor ..................101 Zamračeno............................40 Zářivky .................................40 Zařízení Mass Storage..........58 Záznam Videosekvence t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte” Statický snímek t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte” Změna složky pro záznam....55 Změna velikosti ....................47 Značka pořadí tisku ..............79 Zoom t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte” Zoom při přehrávání t krok 6 v části „Nejdříve si přečtěte” Žárovky ................................40

Obchodní známky • a Cyber-shot Station jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation. • „Memory Stick”, , „Memory Stick PRO”, , „Memory Stick Duo”, , „Memory Stick PRO Duo”, , „MagicGate”, a jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation. • „InfoLITHIUM” je obchodní známka společnosti Sony Corporation. • PicturePackage je obchodní známka společnosti Sony Corporation. • Microsoft, Windows, Windows Media, a DirectX nebo obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích. • Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac, iBook, PowerBook, Power Mac a eMac jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Apple Computer, Inc. registrované v USA a dalších zemích. • Macromedia a Macromedia Flash Player jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Macromedia, Inc., registrované v USA a dalších zemích. • Intel, MMX, a Pentium jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Intel Corporation. •Kromě toho, názvy systémů a výrobků použité v tomto návodu k obsluze jsou obecně obchodní známky nebo registrované obchodní známky jejich příslušných vývojářů nebo výrobců. Značky nebo ® nejsou v tomto návodu použity ve všech případech. Poznámky k licenci TENTO VÝROBEK JE LICENCOVÁN PODLE LICENCE MPEG-4 VISUAL PATENT PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ UŽIVATELEM PRO: (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM MPEG-4 („MPEG-4 VIDEO”) A/NEBO (ii) DEKÓDOVÁNÍ MPEG-4 VIDEA, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO UŽIVATELEM PŘI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ AKTIVITĚ A/ NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA OPRÁVNĚNÉHO SPOLEČNOSTÍ MPEG LA POSKYTOVAT MPEG-4 VIDEO. ŽÁDNÁ LICENCE NEMŮŽE BÝT POSKYTNUTA NEBO ZAHRNUTA PRO JINÉ POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE, VČETNĚ TĚCH, KTERÉ SE TÝKAJÍ PROPAGAČNÍHO, VNITŘNÍHO A KOMERČNÍHO POUŽITÍ A LICENCE LZE ZÍSKAT U MPEG LA, LLC. VIZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM 107 CZ