Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Užijte si fotografie a

Užijte si fotografie a videosekvence najednou (kombinace: fotografování/5sekundový záznam) 1 Nastavte režim REC ovladačem MODE. PHOTO MOVIE Kontrolka režimu REC Spínač HYBRID MODE Spínač 5SEC Hybridní záznam: V režimu Hybridní záznam můžete před a po pořízení statického snímku zaznamenat videosekvenci. 2 Spínač HYBRID dejte do polohy HYBRID. Objeví se . HYBRID 60min 101 5sekundový záznam: Pokud chcete pořídit jen 5sekundovou videosekvenci, stačí stisknout tlačítko jako při fotografování, protože doba záznamu videosekvence je v tomto režimu omezena na 5 sekund. 2 Spínač 5SEC dejte do polohy 5SEC. Objeví se . 60min 101 VGA [ 95] 640 30f [00:10:48] 5SEC 3 Domáčkněte tlačítko PHOTO až na doraz. VGA [ 96] 640 30f [00:10:48] 3 Domáčkněte tlačítko MOVIE až na doraz. Bude pořízena přibližně 5sekundová videosekvence před a přibližně 3sekundová po pořízení statického snímku. • Formát videosekvence je nastaven na 320x240 (15 fps). Videosekvence mají formát MPEG-4 (MP4). Na LCD obrazovce se objeví „zzzzz” a indikátor z vždy po sekundě zmizí. • Záznam videosekvence nelze předčasně zastavit ani stiskem tlačítka MOVIE.

O hybridním záznamu • Při nastavení volby [Hybrid Rec] na [Pre Rec] na obrazovce (Setup) můžete pořídit jen přibližně 5sekundovou videosekvenci a pak se pořídí statický snímek. • V režimu hybridního záznamu nelze využít níže uvedené funkce: – Rychlá sekvenční expozice. – Vícenásobná sekvenční expozice. – Expoziční vějíř. – Automatické prohlížení. • V režimu hybridního záznamu se oproti běžnému režimu záznamu vybíjí akumulátor mnohem rychleji. • Videosekvence pořízená před/po pořízení statického snímku může být kratší, než je uvedeno výše, v následujících případech: – Pokračování záznamem dalšího snímku hned po předchozím. –Změna režimu voličem MODE nebo spínačem HYBRID bezprostředně před nebo po záznamu. • Videosekvence pořízená před/po pořízení statického snímku přímo odráží aktuální stav LCD obrazovky, a kromě toho lze zaznamenat následující informace: – Zvuk při nastavování zamčení AE a při samotném zamčení. – Rozsvícení pomocného paprsku AF. – Stav obrazovky při nastavování funkce, například obrazového efektu, těsně před pořízením statického snímku. – Zvuk samospouště. –Pípání při ovládání fotoaparátu. • Pokud pípání nechcete zaznamenat, nastavte volbu [Beep] na [Off] nebo [Shutter]. Zvuk závěrky se ale zaznamená vždy, i pokud je volba [Beep] nastavena na [Off] na obrazovce Nastavení. Návrat z hybridního režimu do běžného režimu Spínač HYBRID přepněte doleva. Návrat z režimu 5SEC do běžného režimu Spínač 5SEC přepněte doleva. Prodloužení doby záznamu v režimu 5SEC Během záznamu znovu stiskněte tlačítko MOVIE. Doba záznamu je prodloužena o dalších 5 sekund.