Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Prohlížení snímku

Prohlížení snímku při zavřené LCD obrazovce V režimu PLAY se zavřením LCD obrazovky, tedy otočením LCD obrazovky nahoru, fotoaparát nevypne. Snímky můžete sledovat i při zavřené LCD obrazovce.

2-655-399-01(1) Software pro střih videa a vytváření DVD Pro DSC-M2 „NeroVision Express 3” Rychlé zahájení práce Informace o autorských právech • „Memory Stick Duo” je obchodní známka společnosti Sony Corporation. • Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. • Macintosh je obchodní známka společnosti Apple Computer, Inc., registrovaná v USA a dalších zemích. • Pentium je registrovaná obchodní známka nebo obchodní známka společnosti Intel Corporation. • Všechny ostatní názvy produktů aspolečností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Symboly a ® v tomto letáku nejsou použity. Program NeroVision Express 3 dodávaný s přístrojem DSC-M2 vám umožňuje... -Stříhat videosekvence pořízené přístrojem DSC-M2. - Ukládat videosekvence pořízené přístrojem DSC-M2 na DVD. Systémové požadavky • OS: Microsoft Windows 98SE/Millennium Edition/2000 Professional/XP Home Edition/ XP Professional (Macintosh není podporován). • CPU: Pentium III 800 MHz nebo rychlejší (doporučujeme Pentium4 1,6 GHz nebo rychlejší). • Místo na pevném disku: Pro standardní instalaci: 250 MB. Pro vytváření DVD: 4 GB a více. • Je nutno instalovat rozhraní DirectX 9.0a nebo novější. • Pokud používáte jiný operační systém než Windows XP, je nutno na počítač nainstalovat program Picture Package (součást dodávky) nebo ovladač USB, jinak nelze importovat snímky. • Podrobnosti ukládání snímků pořízených přístrojem DSC-M2 na pevný disk počítače viz „Návod k použití/Odstraňování problémů” k přístroji DSC-M2. Instalace 1 Vložte do počítače CD-ROM s programem NeroVision Express 3. Objeví se instalační okno. 2 Klepněte na tlačítko [Nero Vision Express]. Spustí se instalace programu NeroVision Express 3. 3 Nainstalujte program NeroVision Express 3 podle pokynů na obrazovce. 4 Restartujte počítač.