Views
6 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Spuštění programu

Spuštění programu NeroVision Express 3 - Poklepejte na ikonu „ ” (NeroVision Express 3) na pracovní ploše počítače. -Otevřete menu Start. Klepněte na tlačítko [Start] c [Programs] (Programy) (Pro Windows XP, [All Programs] (Všechny programy)) c [Nero] c [Nero Digital] c [NeroVision Express]. Použití nápovědy Podrobnosti používání programu NeroVision Express 3, viz nápověda ksoftwaru. Nápovědu otevřete takto: Klepněte na ikonu „ ” (Ikona Help/ Nápověda/), otevře se nápověda, v níž vyberete popis příkazu, který vás zajímá. Střih videa Program NeroVision Express 3 umožňuje střih videa pořízeného přístrojem DSC-M2. - Máte možnost vybírat ve videosekvencích snímky, v jejichž místě se má provést střih. - Máte možnost spojit několik videosekvencí a použít přitom zvláštní efekty. 1 Spusťte program NeroVision Express 3. Objeví se obrazovka START. 2 Klepněte na tlačítko [Make Movie] (Vytvořit video). Objeví se okno Make Movie (Vytvořit video). 3 Vyberte videosekvence, které chcete stříhat. Klepnutím na tlačítko „ ” zobrazíte dialogové okno pro výběr souboru. V tomto dialogovém okně vyberte požadovanou videosekvenci. 4 Proveďte střih a exportujte video na pevný disk počítače. Proveďte střih a klepněte na tlačítko [Export] (Export). • Podrobnosti viz nápověda k programu NeroVision Express 3. Přehrávání upravených videosekvencí na přístroji DSC-M2 Při exportu upravených videosekvencí proveďte níže uvedená nastavení: - Volbu Export template (Šablona exportu) nastavte na [Nero Digital]. - Volbu Profile (Profil) nastavte na [Memory Stick Video (PSP compatible)]. - Volbu Audio Settings (Nastavení zvuku) nastavte na [LC AAC CBR – 64 kbit/s]. • Postup ukládání snímků na kartu „Memory Stick Duo” viz „Návod k použití/Odstraňování problémů” kpřístroji DSC-M2. Poznámka Střih videosekvencí pořízených v hybridním režimu se nemusí podařit. Vypalování DVD Videosekvence pořízené přístrojem DSC-M2 můžete uložit na DVD. 1 Spusťte program NeroVision Express 3. Objeví se obrazovka START. 2 Klepněte na tlačítko [Make DVD...] (Vytvořit DVD) c [DVD-Video] (DVD Video). Objeví se okno pro vytváření DVD. 3 Vyberte videosekvence, které chcete zaznamenat na DVD. Klepnutím na tlačítko [Add Video Files...] (Přidat video soubory) zobrazíte dialogové okno pro výběr souboru. V tomto dialogovém okně vyberte videosekvence, které chcete vypálit na DVD. 4 Vypalte videosekvence na DVD podle pokynů na obrazovce. • Podrobnosti viz nápověda k programu NeroVision Express 3. Poznámka • K vytváření DVD musíte mít v počítači instalovánu DVD mechaniku, kterou program NeroVision Express 3 podporuje.

• Více informací o DVD mechanikách podporovaných programem NeroVision Express 3 viz web Nero (www.nero.com) ana něm uvedené informace podpory uživatelů. Odinstalování 1 Klepněte na tlačítko [Start] c [Settings] (Nastavení) c [Control Panel] (Ovládací panely). Objeví se ovládací panely. 2 Klepněte na tlačítko [Add/Remove Programs] (Přidat/odebrat programy) (Pokud používáte jiný operační systém než Windows XP, volba je nadepsána [Add or Remove Programs] (Přidat nebo odebrat programy)). Zobrazí se seznam programů instalovaných na počítači. 3 Vyberte volbu „Nero Suite” aklepněte na tlačítko [Change/ Remove] (Změnit/Odstranit). 4 Odinstalujte program NeroVision Express 3 podle pokynů na obrazovce. Informace podpory uživatelů Kontaktní informace k programu NeroVision Express 3 najdete na níže uvedeném webu. Domovská stránka Nero: www.nero.com Další informace o práci s programem NeroVision Express 3 najdete na níže uvedeném webu. http://sony.nero-support.com/