Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Poznámky k

Poznámky k používání fotoaparátu Karta „Memory Stick Duo” není součástí příslušenství fotoaparátu. Pokud chcete fotografovat, musíte si zakoupit kartu „Memory Stick Duo”. Použitelné typy karet „Memory Stick” (karta není součástí příslušenství) Tento fotoaparát používá záznamové médium s polovodičovou pamětí formátu „Memory Stick Duo”. Existují dva typy karet „Memory Stick”. „Memory Stick Duo”: kartu „Memory Stick Duo” můžete ve fotoaparátu použít. „Memory Stick”: kartu „Memory Stick” nemůžete ve fotoaparátu použít. Jiné paměťové karty nemůžete ve fotoaparátu použít. • Podrobnosti o kartách „Memory Stick Duo”, viz strana 97. Při použití karty „Memory Stick Duo” v přístroji slučitelném s kartou „Memory Stick” Kartu „Memory Stick Duo” můžete použít po vložení do adaptéru Memory Stick Duo (není součástí příslušenství). Adaptér Memory Stick Duo 4 CZ Poznámky k akumulátoru „InfoLITHIUM” • Dodávaný akumulátor NP-FT1 před prvním použitím fotoaparátu nabijte. (t krok 1 v části„Nejdříve si přečtěte”) • Akumulátor lze nabíjet, i pokud není úplně vybitý. Akumulátor můžete použít, i pokud není zcela nabitý, využijete jenom zbývající kapacitu. • Pokud nebudete akumulátor delší dobu používat, vybijte jej používáním fotoaparátu a pak jej z fotoaparátu vyjměte, uložte v chladu a suchu. Tím se nejlépe uchovají provozní vlastnosti akumulátoru (strana 99). • Podrobnosti o akumulátorech, které lze použít, viz strana 99. Objektiv Carl Zeiss Tento fotoaparát je vybaven objektivem Carl Zeiss nabízejícím skvěle prokreslený a kontrastní obraz. Objektiv fotoaparátu byl vyroben v systému řízení jakosti, certifikovaném firmou Carl Zeiss podle norem jakosti firmy Carl Zeiss platných v Německu. Neposkytujeme kompenzaci za kvalitu záznamu • Neposkytujeme kompenzaci za kvalitu či obsah záznamu ani v případě, že záznam nebo přehrávání nejsou možné z důvodu poruchy fotoaparátu, záznamového média apod. Doporučujeme zálohovat • Riziku ztráty dat předcházejte zálohováním (kopírováním) dat na jiné médium. Poznámky k záznamu/přehrávání • Fotoaparát není odolný proti prachu, postříkání vodou ani ponoření do vody. Před použitím fotoaparátu čtěte část „Bezpečnostní upozornění” (strana 100). •Před záznamem jedinečných událostí proveďte zkušební záznam a ověřte, že fotoaparát funguje. • Fotoaparát chraňte před vlhkostí. Voda, která vnikne do fotoaparátu, může vyvolat poruchu, vněkterých případech neodstranitelnou. • Fotoaparátem nemiřte do slunce nebo jasného světelného zdroje. Hrozí porucha fotoaparátu.

• Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti silných rádiových vysílačů nebo zdrojů záření. Nemuselo by správně fungovat přehrávání nebo záznam. • Použití fotoaparátu v prašném nebo písečném prostředí může způsobit poruchu. • Pokud dojde ke kondenzaci vodní páry ve fotoaparátu, před zapnutím je nutno ji odstranit (strana 100). • Fotoaparát chraňte před nárazy a otřesy. Kromě poruchy a nepoužitelnosti fotoaparátu hrozí zničení záznamového média nebo poškození, porušení nebo ztráta dat. •Před použitím očistěte povrch okénka blesku. Horko při záblesku může způsobit změnu barvy nebo napečení prachových částeček k povrchu okénka, výsledkem je nízký světelný výkon blesku. Poznámky k LCD obrazovce a objektivu • LCD obrazovka je vyráběna velmi přesnou technologií a více než 99,99 % obrazových bodů je plně funkčních. LCD obrazovka ale může obsahovat drobné trvale rozsvícené nebo trvale zhasnuté body (bílé, červené, zelené nebo modré). Je to dáno povahou výroby LCD obrazovek a v zaznamenaném obrazu se tyto body neobjeví. Krytka objektivu Tento fotoaparát při zapnutí automaticky otevře krytku objektivu a při vypnutí ji zavře. Pozor na riziko skřípnutí prstu při otevření a zavření krytky. Nepokoušejte se krytku otevřít silou, hrozí porucha fotoaparátu. O slučitelnosti obrazových souborů • Tento fotoaparát vyhovuje normám DCF (Design rule for Camera File system), což je sada univerzálních pravidel vytvořených organizací JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). • Není zaručeno, že bude vždy fungovat přehrávání souborů pořízených tímto fotoaparátem na jiných zařízeních, nebo naopak. Upozornění na autorská práva Televizní programy, filmy, videokazety a další materiály mohou být chráněny autorským právem. Nepovolený záznam těchto materiálů může znamenat porušení ustanovení zákonů o autorských právech. Snímky použité v tomto návodu Fotografie použité v tomto návodu jsou reprodukce, nejedná se o snímky pořízené tímto fotoaparátem. Černé (bílé/ červené/modré/ zelené) body • Dlouhodobé vystavení LCD obrazovky nebo objektivu přímému slunci může vyvolat poruchy. Dejte pozor při odkládání fotoaparátu k oknu nebo venku. •Netlačte na LCD obrazovku. Hrozí porucha nebo odbarvení obrazovky. • Za nižších teplot mohou být za pohybujícími se objekty na LCD obrazovce vidět stopy pohybu. Nejedná se o závadu. • Dejte pozor, abyste nenarazili do objektivu, ani na něj nevyvíjejte tlak. 5 CZ