Views
6 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

2-638-429-11 (2)

2-638-429-11 (2) Digitální fotoaparát Nejdříve si přečtěte Návod k obsluze Před prvním použitím tohoto přístroje si prosím důkladně prostudujte tuto příručku a příručku „Návod k obsluze/řešení problémů” a uschovejte je pro pozdější použití. DSC-M2 Viz „Návod k obsluze/řešení problémů” Jsou zde vysvětleny pokročilejší postupy a způsob odstraňování problémů, na které můžete při práci s fotoaparátem narazit.