Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

8 CZ Obsah Poznámky k

8 CZ Obsah Poznámky k používání fotoaparátu........................................................... 4 Využijte fotoaparát naplno Základní techniky umožňující pořizování lepších snímků ....................... 11 Ostření – Jak úspěšně ostřit na fotografovaný subjekt.................................... 11 Expozice – Nastavení intenzity osvětlení......................................................... 12 Barva – Vlivy osvětlení scény .......................................................................... 13 Kvalita – O „kvalitě obrazu” a „velikosti obrazu”.............................................. 13 Označení dílů.......................................................................................... 15 Indikátory zobrazované na obrazovce .................................................... 18 Změna zobrazení .................................................................................... 23 Počet snímků a doba záznamu videosekvencí ....................................... 24 Životnost akumulátoru a počet snímků, které lze zaznamenat/ prohlédnout ......................................................................................... 26 Používání tlačítek pro záznam/přehrávání.............................................. 27 Používání prezentace - Slide Show......................................................... 28 Používání Alba ........................................................................................ 30 Používání menu Použití položek menu ....................................................................... 32 Položky menu ..................................................................................... 33 Menu pro fotografování........................................................................... 35 (Camera) (Fotoaparát) (EV) 9 (Focus) (Pevné zaostření) WB (White Bal) (vyvážení bílé) ISO (P.Quality) (kvalita obrazu) Mode (REC Mode) (Režim (režim záznamu)) BRK (Bracket Step) (krok expozičního vějíře) M (Interval) (interval) (Flash Level) (Úroveň blesku) PFX (P.Effect) (obrazový efekt) (Saturation) (Nasycení) (Contrast) (Kontrast) (Sharpness) (Ostrost) (Setup) (Nastavení)

Menu prohlížení.......................................................................................45 (Folder) (Složka) - (Protect) (Ochrana) DPOF (Print) (Tisk) (Resize) (Změna velikosti) (Rotate) (Otočení) (Setup) (Nastavení) Trimming Použití obrazovky nastavení (Setup) Použití položek nastavení ................................................................50 Camera ..............................................................................................51 Hybrid Rec Digital Zoom Date/Time Red Eye Reduction AF Illuminator Auto Review 1 2 Memory Stick Tool .............................................................................54 Format Create REC.Folder Change REC.Folder Copy Album tool.........................................................................................56 Write in Album Format Setup 1 ...............................................................................................57 Beep Format Music LCD Backlight Language Setup 2 ...............................................................................................58 File Number USB Connect Video Out Clock Set 9 CZ