Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Kontrola dodávaného

Kontrola dodávaného příslušenství •Síťový adaptér AC-LS5 •Síťový napájecí kabel • Stanice Cyber-shot Station UC-MB • Nabíjecí akumulátor NP-FT1/Pouzdro na akumulátor • USB kabel • Propojovací A/V kabel • Řemínek na zápěstí • CD-ROM (aplikační software Cyber-shot/ NeroVision Express 3) • Návod k obsluze „Nejdříve si přečtěte” (tento návod) • Návod k obsluze „Návod k obsluze/řešení problémů” Karta „Memory Stick Duo” není součástí dodávaného příslušenství. Pokud chcete fotoaparátem pořizovat snímky, musíte si pořídit kartu „Memory Stick Duo”. „Memory Stick Duo”: kartu „Memory Stick Duo” můžete ve fotoaparátu použít. „Memory Stick”: kartu „Memory Stick” nemůžete ve fotoaparátu použít. Jiné paměťové karty nemůžete ve fotoaparátu použít. • Podrobnosti o kartách „Memory Stick Duo” t „Návod k obsluze/řešení problémů” (viz strana 97) Poznámky • Dodávaný akumulátor NP-FT1 před prvním použitím fotoaparátu nabijte. • LCD obrazovka je vyráběna velmi přesnou technologií a více než 99,99% obrazových bodů je plně funkčních. LCD obrazovka ale může obsahovat drobné, trvale rozsvícené nebo trvale zhasnuté body (bílé, červené, zelené nebo modré). Je to dáno povahou výroby LCD obrazovek a v zaznamenaném obrazu se tyto body neobjeví. Háček • Váš fotoaparát je přesný přístroj. Dejte pozor, abyste nenarazili do objektivu nebo LCD displeje, ani na tyto části fotoaparátu nevyvíjejte tlak. Připevněte řemínek, který zabrání poškození fotoaparátu pádem na zem atd. Další informace o tomto výrobku a odpovědi na často kladené dotazy najdete na našich stránkách zákaznické podpory. http://www.sony.net/

1 Připravte si akumulátor 1 Vložte akumulátor Kryt akumulátoru/karty „Memory Stick Duo” zavřete ve směru šipky. Vložte akumulátor správně. Značka V na boku akumulátoru musí mířit stejným směrem jako značka V ve slotu pro vložení akumulátoru. Akumulátor zasuňte na doraz, až zacvakne. Zavřete kryt akumulátoru/karty „Memory Stick Duo”. 2 Připojte síťový adaptér (dodávané příslušenství) ke stanici Cyber-shot Station (dodávané příslušenství). Stanice Cyber-shot Station Napájecí konektor K zásuvce na zdi (elektrorozvodná Napájecí adaptér síť) Značka v Síťový napájecí kabel 3Upevněte fotoaparát na stanici Cyber-shot Station. Kontrolka /CHG Svítí: Nabíjí se. Nesvítí: Dokončeno. Oddělte fotoaparát od stanice Cyber-shot Station. • Zcela vybitý akumulátor se při teplotě 25 °C (77 °F) nabije přibližně za 150 minut. Za jistých okolností nebo podmínek se může doba nabíjení prodloužit. •V době, kdy se nabíjí blesk, svítí kontrolka /CHG. • Koncovku síťového kabelu připojte do zásuvky (na zdi) v blízkosti přístroje. V případě jakýchkoli potíží pak síťový adaptér okamžitě odpojte od sítě (vytažením koncovky ze zásuvky na zdi). •Síťový adaptér neumisťujte do stísněných prostor, například mezi stěnu a nábytek. • Po použití síťový adaptér odpojte od napájecího konektoru DC IN stanice Cyber-shot Station i od zásuvky na zdi. • Pokud zůstane přístroj připojen k síti, neustále z ní odebírá proud, a to i pokud je vypnut. Nabíjení akumulátoru pouze pomocí síťového adaptéru Akumulátor přístroje můžete nabíjet i bez použití stanice Cyber-shot Station. t „Návod kobsluze/řešení problémů” (viz strana 16)