Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Indikátory zobrazované

Indikátory zobrazované na obrazovce Více informací o ovládání najdete na A stranách uvedených v závorkách. Na displeji 60min V režimu záznamu (REC) Ve stavu pohotovosti pro fotografování 60min 101 3 101 1 C:32:00 4 1.3 1.3 2 VGA 640 30f [ 400] +2.0EV [00:28:25] 5 Při namáčknutí tlačítka PHOTO WB +2.0EV 2” F3.5 6 Při záznamu videosekvencí 640 30f 7 +2.0EV C:32:00 18 CZ Označuje Zbývající kapacita akumulátoru (t krok 1 v části „Nejdříve si přečtěte”) Složka pro záznam (54) Album (30, 56) Stupnice zoomu (51, t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte”) Režim fotoaparátu (Volba scény) (35) Režim fotoaparátu (Program) (35) Vyvážení bílé (40) Obrazový efekt (43) Datum/Čas (52) Makro (t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte”) Ostrost (44) Kontrast (44) Sytost barev (44) Citlivost ISO (40) Zpráva autodiagnostiky (94)

B Na displeji Označuje Redukce červených očí (52) SL Režim blesku (t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte”) 5M 3:2 3M Rozlišení snímku (t krok 4 1M VGA v části „Nejdříve si přečtěte”) FINE (jemné) Kvalita obrazu (41) STD (standardní) ON Přisvětlení AF (53) M BRK S Režim záznamu (41, t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte”) 400 Zbývající počet snímků, které lze zaznamenat (24) DPOF (nezobrazuje se na obrazovce na předchozí stránce) Menu/menu s průvodcem (32) • Stisknutím tlačítka MENU zapínáte/vypínáte menu/ menu s průvodcem. D Na displeji Označuje Varování před roztřesením snímku (11) • Upozorňuje na roztřesení, které může způsobit pořízení rozmazaného snímku v nedostatečném osvětlení. I když se objeví indikátor roztřesení, můžete stále fotografovat. Doporučujeme ovšem použít blesk pro lepší osvětlení scény nebo použití stativu nebo jiného zařízení pro stabilní opření fotoaparátu. E Varování před nízkou kapacitou akumulátoru (26, 94) + Nitkový kříž bodového měření (t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte”) Rámeček hledáčku rozsahu AF (38) Využijte fotoaparát naplno C Na displeji Označuje Rámeček zaostřovacího rozsahu AF (38) 0,5 m Předvolená vzdálenost zaostření (38) Režim měření (t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte”) Histogram (23, 37) E Na displeji Samospoušť (t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte”) Označuje Rozlišení videosekvence (t krok 4 v části „Nejdříve si přečtěte”) +2.0EV Hodnota expozice (37) [00:28:05] Maximální doba záznamu (25) Režim záznamu videosekvencí (t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte”) 19 CZ