Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

F G 20 CZ Na displeji

F G 20 CZ Na displeji Označuje z Zámek AE/AF (t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte”) +2.0EV Hodnota expozice (37) 2” Čas závěrky F3.5 Clona Na displeji Redukce šumu při dlouhém času závěrky • Pokud je doba závěrky delší nebo rovna 1/6 sekundy (při nastavení ISO64/100/200) nebo 1/25 sekundy (při nastavení ISO400), automaticky se aktivuje funkce redukce šumu při dlouhém času závěrky pro snížení šumu ve snímku. Označuje +2.0EV Hodnota expozice (37) Záznam videosekvence zzzzz Záznam 5SEC (t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte”) 00:00:02 Doba záznamu (25)

Při prohlížení statických snímků 1 2 60min 101 12/12 VGA 101 1.3 C:32:00 PLAY 101-0012 2005 Přehrávání videozáznamů 1 500 F4.5 ISO100 +2.0EV 1 1 9:30AM 3 4 5 60min 101 12/12 3 640 30f 00:00:00 VOL. C:32:00 A Na displeji Označuje 60min Zbývající kapacita akumulátoru (t krok 1 v části „Nejdříve si přečtěte”) 101 / Přehrávání složky (45)/ Přehrávání alba (30) 101 Složka pro záznam (54) 12/12 Číslo snímku/Počet snímků zaznamenaných ve zvolené složce 5M 1M 3:2 VGA 3M Rozlišení snímku (t krok 4 v části „Nejdříve si přečtěte”) Využijte fotoaparát naplno 2 DPOF 4 • Náhled obrazovky při přehrávání alba, viz strana 30. / / / / / / Přehrávání/Stop/Zrychlený posun v prezentaci (28, 30, t krok 6 v části „Nejdříve si přečtěte”) Vysokorychlostní posun dopředu/Vysokorychlostní posun dozadu 00:00:12 Počitadlo (t krok 6 v části „Nejdříve si přečtěte”) Step 12/16 / 1.3 C:32:00 Přehrávání po jednotlivých snímcích (41) Stupnice zoomu (t krok 6 v části „Nejdříve si přečtěte”) Hlasitost (t krok 6 v části „Nejdříve si přečtěte”) Zpráva autodiagnostiky (94) 21 CZ