Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

B C 22 CZ Na displeji

B C 22 CZ Na displeji Označuje z PLAY Hybridní režim přehrávání (t krok 6 v části „Nejdříve si přečtěte”) 101-0012 Číslo složky/souboru (45) Stupnice přehrávání (t krok 6 v části „Nejdříve si přečtěte”) Na displeji Označuje Změna složky (45) • Nezobrazuje se při používání funkce Album. - Symbol chráněného souboru (46) Připojení PictBridge (76) Tisková značka (DPOF) (79) M Režim záznamu (41, t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte”) D Na displeji WB E Na displeji Označuje Neodpojujte USB kabel (77) Histogram (23, 37) • se objeví při vypnutém zobrazování histogramu. Blesk Režim měření (t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte”) Vyvážení bílé (40) 500 Čas závěrky F4.5 Clona Citlivost ISO (40) +2.0EV Hodnota expozice (37) DPOF Menu/menu s průvodcem (32) 2005 1 1 9:30 AM Označuje Datum/čas záznamu přehrávaného snímku (52)

Změna zobrazení Po každém stisknutí tlačítka (Displej/ LCD podsvícení zap/vyp) se zobrazení změní následovně. Histogram je zobrazen. 60min VGA [ 96] 101 640 30f [00:10:48] Kontrolky nesvítí. Zobrazení histogramu (strana 37) –Při přehrávání videosekvencí. –Při přehrávání prezentace • Velký rozdíl v histogramu zobrazeném při fotografování a během přehrávání se může objevit, když: – Je použit blesk. –Při velmi dlouhém nebo velmi krátkém času závěrky. • Histogram se nemusí zobrazit pro snímky pořízené na jiném fotoaparátu. • Vypnutím podsvícení LCD můžete prodloužit zbývající dobu provozu na akumulátor. •Při spuštění prezentace Slide Show se zobrazování indikátorů vypne. Během prezentace můžete zobrazení indikátorů zapnout stisknutím tlačítka (Displej/LCD podsvícení zap/vyp). Využijte fotoaparát naplno Podsvícení LCD je vypnuto. Kontrolky svítí. 60min 101 VGA [ 96] 640 30f [00:10:48] • Nastavíte-li, aby se zobrazoval histogram, zobrazují se během přehrávání informace osnímku. • Histogram se nezobrazuje v následujících situacích: Při fotografování – Zobrazuje se menu. –Pořizuje se záznam videosekvence. –Poměr stran snímku je nastaven na 3:2. –Pořizuje se záznam s digitálním zoomem. Během přehrávání – Zobrazuje se menu. – V režimu náhledů. –Při použití zoomu při přehrávání. –Při rotaci statických snímků. –Přehrávání snímků pořízených v režimu vícenásobné sekvenční expozice. 23 CZ