Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Životnost akumulátoru

Životnost akumulátoru a počet snímků, které lze zaznamenat/prohlédnout V tabulce je uveden přibližný počet snímků, • Metoda měření je založena na standardu CIPA. které lze zaznamenat/prohlédnout (CIPA: Camera & Imaging Products a životnost akumulátoru při fotografování Association) v režimu [Normal] při nabití akumulátoru •Počet zaznamenaných snímků/životnost (dodávané příslušenství) na plnou kapacitu akumulátoru se nemění bez ohledu na velikost při okolní teplotě 25 °C. Počet snímků, snímku. které mohou být zaznamenány nebo prohlédnuty, je uveden s předpokladem Při prohlížení statických snímků výměny karty „Memory Stick Duo” podle Životnost akumulátoru (min.) potřeby. Přibližně 100 Vezměte prosím na vědomí, že skutečný počet snímků může být menší než uvedený • Uvedená hodnota platí při přehrávání hudby v závislosti na podmínkách používání. a nastavení [Transition] (přechod) na [Normal] • Kapacita akumulátoru se snižuje s narůstajícím v menu Slide Show (prezentace). počtem používání a také s časem (strana 99). •Počet snímků, které lze zaznamenat nebo Při záznamu videosekvencí prohlédnout, a životnost akumulátoru se snižuje při následujících podmínkách: Formát Životnost akumulátoru (min.) –Při nízké okolní teplotě. videosekvence Podsvícení LCD Podsvícení LCD –Při používání blesku. zapnuto vypnuto –Při častém zapínání a vypínání fotoaparátu. 640 Přibližně 55 Přibližně 65 –Při častém používání zoomu. (30 fps) –Při nastavení [LCD Backlight] (podsvícení 320 Přibližně 65 Přibližně 75 LCD) na [Bright] (jasné). (15fps) – Je-li akumulátor téměř vybitý. Při prohlížení videosekvencí Při snímání statických snímků Životnost akumulátoru Životnost Formát videosekvence Podsvícení LCD snímků Počet (min.) akumulátoru (min.) 640 (30 fps) Přibližně 90 Režim Zap Přibližně Přibližně 320 (15 fps) Přibližně 100 Normal 210 105 Vyp Přibližně Přibližně 250 125 Režim Zap Přibližně Přibližně 65 Hybrid 130 Vyp Přibližně Přibližně 80 160 • Snímání probíhá v následujících podmínkách: – (P.Quality) (kvalita snímku) je nastavena na [Fine] (jemná). – Snímek je pořízen každých 30 sekund. – Zoom je střídavě přepínán mezi širokoúhlým (W) a teleobjektivem (T). – Blesk je použit při každém druhém snímku. –Při každém desátém snímku je fotoaparát vypnut a zapnut. 26 CZ

Používání tlačítek pro záznam/přehrávání Pro záznam/přehrávání můžete používat tlačítka a kolečko Shuttle podle požadovaného nastavení. Tlačítko Při nastavení na PLAY (přehrávání) si můžete prohlížet zaznamenané snímky při poslechu hudby (Používání prezentace (Slide Show) t strana 28). Při nastavení režimu na REC (záznam) pracuje tlačítko jako spoušť fotoaparátu (PHOTO). Tlačítko Při nastavení na PLAY (přehrávání) můžete přepnout obvyklý způsob přehrávání na Album (Používání funkce Album t strana 30). Při nastavení režimu na REC (záznam) pracuje tlačítko jako spoušť záznamu videosekvencí (MOVIE). Využijte fotoaparát naplno PHOTO MOVIE MODE Kolečko Shuttle Během přehrávání videosekvencí můžete záznam posunovat rychle dopředu nebo dozadu třemi různými rychlostmi po otočení kolečka Shuttle, až se zobrazí požadovaná rychlost. Při pořizování fotografií můžete tímto ovladačem nastavovat EV (strana 37). Během prohlížení statických snímků pracuje ovladač jako ovládací tlačítka b/B. Tlačítko PHOTO Fotografování. t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte” Tlačítko MOVIE Záznam videosekvencí. t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte” Tlačítko MODE Slouží k přepínání režimu PLAY (přehrávání) a REC (záznam). 27 CZ