Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Používání prezentace

Používání prezentace - Slide Show Pouhým stisknutím tlačítka 1 Nastavte režim PLAY ovladačem MODE. •Při stisknutí Úprava nastavení Můžete upravit požadované nastavení Slide Show. 1 Během přehrávání Slide Show stiskněte MENU pro zobrazení menu. 2 Zvolte požadovanou položku menu pomocí ovládacích tlačítek v/V. 60min 101 3/9 Slide Show Image Folder Music Music 1 Transition Normal Exit Restart 3 Tlačítky b/B upravte nastavení. 4 Zvolte [Restart] a stiskněte z. 28 CZ můžete sledovat sérii snímků s hudbou (Slide Show). PHOTO MOVIE 2 Stiskněte tlačítko . 3 Spustí se prezentace. Během Slide Show můžete zobrazit předchozí/následující snímek pomocí ovládacích tlačítek b/B. během normálního přehrávání si můžete prohlížet snímky uložené na kartě „Memory Stick Duo” a během přehrávání Alba si můžete prohlížet snímky uložené v albu. • Fotografujete-li v režimu Hybrid, můžete pouze přehrávat statické snímky. • Po fotografování v režimu Multi Burst si můžete prohlédnout pouze první snímek ze série. Přerušení Slide Show Stiskněte z ve středu ovládacích tlačítek. Pro opětovné spuštění prezentace zvolte [Continue] (pokračovat) tlačítkem B a stiskněte z. Zastavení Slide Show Stiskněte nebo z. Pokud jste stiskli z, zvolte [Exit] (opustit) a stiskněte z. MODE

K dispozici máte následující možnosti nastavení: Výchozí nastavení jsou označena . Image Music Folder (This Date) (Složka (toto datum)) All Postupné přehrávání série snímků uložených v určité složce (nebo pod určitým datem „This Date” během přehrávání Alba). Postupné přehrávání všech snímků na kartě „Memory Stick Duo” (v Albu při přehrávání Alba). Využijte fotoaparát naplno Music1 Music2 Music3 Music4 Off Transition Quick Normal Slow Zvolte hudbu pro přehrávání Slide Show. Čísla volitelné hudby v [Music1] - [Music4] označují uložené hudební soubory. Zrušení přehrávání hudby při Slide Show. Můžete nastavit přechodové efekty při změně snímků. Efekty na zobrazených snímcích se budou lišit podle nastavení. Pokud ovšem nastavíte přechodové efekty na [Slow] (pomalé), budou se snímky zobrazovat jako při normálním přehrávání. Efekty jsou dostupné pouze při přepínání snímků. z O přidávání/změně hudebních souborů Do fotoaparátu můžete přenést hudbu, kterou chcete poslouchat při přehrávání Slide Show z CD nebo MP3 souborů. Hudbu můžete přenést po připojení fotoaparátu a počítače prostřednictvím USB připojení pomocí přiloženého softwaru „Music Transfer” při vyjmuté kartě „Memory Stick Duo”. Více podrobností, viz strana 71. • Do fotoaparátu můžete uložit až čtyři hudební pasáže (čtyři uložené v předvolbách (Music1-4) mohou být zaměněny za požadované). • Maximální délka každého hudebního souboru pro přehrávání ve fotoaparátu je 180 sekund. • Pokud není možné hudební soubor přehrávat z důvodu poškození nebo jiného selhání souboru, proveďte funkci [Format Music] (formátování hudby) (strana 57) a přeneste hudbu znovu. 29 CZ