Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Použití položek menu

Použití položek menu Používání menu Tlačítka v/V/b/B Tlačítko z 32 CZ 1 Zapněte fotoaparát a tlačítkem MODE nastavte režim. V závislosti na nastavení menu 2 Stiskněte MENU pro zobrazení menu. 3 Zvolte požadovanou položku menu pomocí ovládacích tlačítek b/B. • V režimu REC (záznam) se zobrazí [PHOTO/ MOVIE]. Pokud je indikátor [PHOTO/MOVIE] zobrazen šedivě, není možné položku nastavovat. • V režimu PLAY (přehrávání) stiskněte po nastavení položky tlačítko z. 4 Zvolte nastavení pomocí v/V. Zvolené nastavení se zvětší a uloží. PHOTO MOVIE (Camera) (fotoaparát) jsou dostupné různé položky. 5 Stiskněte MENU pro vypnutí zobrazení menu. • Pokud zůstává nezobrazena některá položka, objevují se na okrajích displeje značky v/V/b/B, v místě, kde obvykle je položka menu. Pro zobrazení skrytých položek zvolte značku pomocí ovládacího tlačítka. • Položky, které jsou zobrazeny šedivě, není možné zvolit. MODE Ovládací tlačítko Tlačítko MENU 400 200 100 64 Auto ISO PHOTO / MOVIE WB ISO

Položky menu Podrobnosti o ovládání t strana 32 Dostupné položky menu se mohou různit v závislosti na nastavení režimu. ( : dostupná) Menu pro fotografování (strana 35) PHOTO PHOTO/MOVIE Auto Program Scene MOVIE (Camera) (fotoaparát) — (EV) — 9 (Focus) (Pevné zaostření) — WB (White Bal) (Vyvážení — bílé) ISO — — (P.Quality) (Kvalita — — obrazu) Mode (REC Mode) (Režim — (režim záznamu) 1) BRK (Bracket Step) (krok — 3) — expozičního vějíře) 2) M (Interval) 2) — 3) — (Flash Level) (Úroveň — 3) — blesku) PFX (P.Effect) (Obrazový efekt) — (Saturation) (Nasycení) — — — (Contrast) (Kontrast) — — — (Sharpness) (Ostrost) — — — (Setup) (Nastavení) Používání menu 1) V režimu hybridního záznamu, [Mode] (REC Mode) je nastaven na [Normal]. 2) Během hybridního záznamu není možné položku zvolit. 3) Tyto možnosti nemusí být možné zvolit v závislosti na zvoleném scénickém režimu (strana 36). 33 CZ