Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Podrobnosti o

Podrobnosti o ovládání t strana 32 Menu pro prohlížení (strana 45) Normální přehrávání Přehrávání Alba (Folder) (Složka) — - (Protect) (Ochrana) DPOF — (Print) (Tisk) — (Resize) (Změna — velikosti) (Rotate) (Otočení) (Setup) (Nastavení) — Trimming (Oříznutí) 4) — 4) K dispozici pouze během přehrávání se zoomem.

Menu pro fotografování Podrobnosti o ovládání t strana 32 Výchozí nastavení jsou označena . Pokud byl režim nastaven na PLAY (přehrávání), přepněte jej na REC (záznam) tlačítkem MODE. (Camera) (Fotoaparát) Následující režimy byly předem definovány tak, aby vyhovovaly podmínkám fotografovaných scén. PHOTO MOVIE Volba Scene (Scény) Lupa Tato značka se objeví na LCD a označuje možnost zvětšení snímku až 3,5×. Portrét za soumraku* Fotografování portrétů v tmavém prostředí. Soumrak* Pro fotografování nočních scén v určité vzdálenosti bez ztráty tmavé atmosféry okolního prostředí. Krajina Pro fotografování krajiny atd. zaostřením na vzdálený objekt. Používání menu Sníh Jasný záznam scén s velkým množstvím bílé barvy. Krátký čas závěrky Pro fotografování objektů venku nebo na jiných jasných místech. Svíčka* Pro fotografování scén při svíčkách, aniž byste museli rušit romantickou atmosféru. Pláž Pro fotografování mořského pobřeží nebo pobřeží jezera s čistým záznamem modré barvy vody. Ohňostroj* Ohňostroje jsou zaznamenány v celé jejich velkoleposti. Program Auto Potřebná nastavení jsou provedena automaticky, například nastavení statického snímku, můžete však podle požadavků měnit zaostření a další nastavení. Navíc si můžete nastavit požadované funkce pro fotografování v menu. Snímky můžete pořizovat v režimu automatického nastavení. t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte” * Rychlost závěrky se zpomalí - proto doporučujeme použití stativu. 35 CZ