Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Podrobnosti o

Podrobnosti o ovládání t strana 32 9 (Focus) (Pevné zaostření) PHOTO MOVIE Metodu ostření můžete změnit. Pokud automatické ostření nedosahuje správného výsledku, použijte menu pro nastavení správného zaostření. (nekonečno) Zaostření na objekt probíhá podle předem nastavené 7.0m 3.0m 1.0m vzdálenosti. (Předvolba zaostření) •Při fotografování objektu přes síť nebo sklo je pro autofokus obtížné zaostřit. V takových případech je funkce [Focus] (Pevné zaostření) velmi vhodná. 0.5m Spot AF (Bodový AF) ( ) Automatické zaostření na velmi malý objekt nebo úzký prostor. • Toto nastavení je vhodné při zaostřování na velmi malý objekt nebo úzký prostor. Použití společně s funkcí zámek AF vám umožňuje vyfotografovat požadovanou kompozici snímku. Věnujte péči pevnému držení fotoaparátu, tak aby se objekt neposunul ze zaostřovacího rámečku. 60min 101 Rámeček hledáčku rozsahu AF Rámeček hledáčku rozsahu AF VGA FINE [ 96] 30 F3.5 Center AF (Středový AF) ( ) Automatické zaostření na objekt, který je ve středu zaostřovacího rámečku. • Použití s funkcí zámek AF vám umožňuje vyfotografovat požadovanou kompozici snímku. 60min 101 Rámeček hledáčku rozsahu AF Rámeček hledáčku rozsahu AF VGA FINE [ 96] 30 F3.5 Multi AF (Vícebodový AF) Automatické zaostření na objekty v celém rozsahu hledáčku. • Tento režim je užitečný, pokud není objekt ve středu hledáčku. (Statický snímek ) 60min 101 (Videosekvence ) Rámeček hledáčku rozsahu AF Rámeček hledáčku rozsahu AF VGA FINE 640 30f [ 96] [00:10:48] • AF je zkratka pro Auto Focus (automatické zaostřování).

Podrobnosti o ovládání t strana 32 • Informace o nastavení vzdálenosti v menu [Focus] (Pevné zaostření) jsou přibližné. Pokud zamíříte objektivem nahoru nebo dolů, zvyšuje se chybovat. •Při snímání videosekvencí je doporučeno použít nastavení [Multi AF], protože AF pracuje dokonce surčitým množstvím vibrací. • Používáte-li Digital Zoom (Digitální zoom) nebo AF Illuminator (Přisvětlení AF), prioritní pohyb AF je určen objektu v blízkosti středu snímku. V takovém případě blikají indikátory , nebo a nezobrazuje se rámeček rozsahu ostření AF. • V závislosti na Scénickém režimu nejsou některé možnosti dostupné (strana 36). z Pokud objekt není zaostřen Pokud fotografujete objekt, který je na okraji rámečku (nebo snímku), nebo při používání [Center AF] nebo [Spot AF], nemusí fotoaparát zaostřit na objekt na okraji rámečku. V takových případech proveďte následující: 1 Změňte kompozici snímku tak, aby byl objekt vystředěn v rámečku AF, a namáčkněte tlačítko PHOTO pro zaostření na objekt (zámek AF). Používání menu 60min 101 Rámeček hledáčku rozsahu AF VGA FINE [ 96] 30 F3.5 Indikátor uzamknutí AE/AF Dokud nestisknete tlačítko PHOTO úplně, můžete postup zopakovat, kolikrát chcete. 2 Jakmile přestane blikat indikátor zámku AE/AF a zůstane svítit, vraťte se na původní kompozici snímku a stiskněte tlačítko PHOTO úplně. 60min 101 VGA FINE [ 96] 30 F3.5 39 CZ