Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Podrobnosti o

Podrobnosti o ovládání t strana 32 WB (White Bal) (vyvážení bílé) PHOTO MOVIE Upravuje barevné tóny podle světelných podmínek pro určitou situaci, například když barvy na snímku vypadají neskutečně. WB (Blesk) Nastavte při použití blesku. •Při snímání videosekvencí nelze tuto položku použít. n (Žárovka) Nastavte v místech, kde se světelné podmínky rychle mění, například v tanečních sálech nebo při silném osvětlení ve fotografickém studiu. (Zářivka) Nastavte při osvětlení zářivkami. (Zataženo) Nastavte při zatažené obloze. (Denní světlo) Nastavte pro snímky venku, v noci, při neonovém osvětlení, fotografování ohňostroje, východu slunce nebo před západem a po něm. Auto Automaticky nastaví úroveň bílé. • Podrobnosti o vyvážení bílé barvy t strana 13 •Při osvětlení zářivkami, které blikají, nemusí funkce vyvážení bílé pracovat správně i při nastavení [ ] (Zářivky). •Kromě režimu [ WB ] (Blesk), je vyvážení bílé [WB] nastaveno na [Auto] při použití blesku. • V závislosti na Scénickém režimu nejsou některé možnosti dostupné (strana 36). ISO PHOTO MOVIE Volba citlivosti světelnosti v jednotkách ISO. Čím vyšší je číslo, tím je vyšší citlivost. 400 Při fotografování v tmavých podmínkách nebo fotografování 200 rychle se pohybujících objektů zvolte vyšší číslo nebo zvolte nižší číslo pro získání vyšší kvality snímku. 100 64 Auto • Podrobnosti o citlivosti ISO t strana 12 • Povšimněte si, že snímky mají tendenci obsahovat více šumu při zvýšení citlivosti ISO. • Ve scénickém režimu je [ISO] nastaveno na [Auto].

Podrobnosti o ovládání t strana 32 (P.Quality) (kvalita obrazu) Nastavení kvality obrazu. PHOTO MOVIE Fine (FINE (jemný)) Standard (STD (standardní)) Snímky jsou zaznamenávány ve vysoké kvalitě (s nízkou kompresí). Snímky jsou zaznamenávány ve standardní kvalitě (s vysokou kompresí). • Podrobnosti o kvalitě obrazu t strana 13 Mode (REC Mode) (Režim (režim záznamu)) Slouží pro volbu, zda má provádět fotoaparát trvalé snímání nebo ne, po stisknutí tlačítka PHOTO. Multi Burst ( M ) (Vícenásobná sekvenční expozice) Exp Brktg (BRK) (Expoziční vějíř) Speed Burst ( S ) (Rychlá sekvenční expozice) Normal Zaznamená se 16 postupně následujících snímků po stisknutí tlačítka PHOTO. • To je užitečné například pro záznam pohybu ve sportu. • Interval závěrky vícenásobné sekvenční expozice můžete nastavit v režimu [Interval] (strana 43). Zaznamená se série tří snímků a automatickým posunem hodnot expozice. •Po pořízení záznamu můžete zvolit snímek se správnou expozicí, pokud není možné pořídit dobrý snímek s ohledem na jas objektu. Zaznamenají se maximálně čtyři po sobě následující snímky při stisknutí a podržení tlačítka PHOTO. • Jakmile zmizí nápis „Recording”, můžete pořídit další snímek. Neprobíhá sériový záznam. PHOTO MOVIE Používání menu 41 CZ