Views
6 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Podrobnosti o

Podrobnosti o ovládání t strana 32 Poznámky k [Multi Burst] (vícenásobná sekvenční expozice) • Snímky pořízené v režimu vícenásobné sekvenční expozice si můžete postupně prohlížet následujícím postupem: – Pozastavení/obnovení: Stiskněte ovládací tlačítko z. –Přehrávání po jednotlivých snímcích: Stiskněte b/B v režimu pauzy. Stiskněte z pro obnovení přehrávání série. • V režimu vícenásobné sekvenční expozice nemůžete využít následující funkce: –Blesk. – Hybridní záznam. – Vkládání data a času. –Rozdělení série snímků v režimu vícenásobné sekvenční expozice. – Vymazání snímku ze série snímků v režimu vícenásobné sekvenční expozice. – Nastavení intervalu snímků na jinou hodnotu než [1/30] při nastavení (Camera) na [Auto]. •Při přehrávání série snímků zaznamenaných v režimu vícenásobné sekvenční expozice pomocí počítače nebo fotoaparátu nevybavené funkcí vícenásobné sekvenční expozice se bude snímek zobrazovat jako samostatný snímek se šestnácti políčky. • Velikost snímků zaznamenaných v režimu vícenásobné sekvenční expozice je 1M. •V některých scénických režimech (strana 36) nemusí být možné zaznamenat snímky v režimu vícenásobné sekvenční expozice. Poznámky k [Exp Brktg] (expoziční vějíř) • Blesk je nastaven na (vypnutý blesk). •Zaostření a vyvážení bílé je nastaveno pro první snímek a tato nastavení jsou použita pro další snímky. • Pokud je expozice upravena ručně (strana 37), je posunuta v závislosti na upraveném jasu. • Interval záznamu je přibližně 0,36 sekundy. • Pokud je objekt příliš tmavý, nemusí být možné pořízení správného snímku se zvoleným nastavením hodnoty posunu expozičního vějíře. • V Hybridním záznamu není možné pořizovat sekvenční snímky. •V některých scénických režimech (strana 36) nemusí být možné zaznamenat snímky v režimu expozičního vějíře. Poznámky k [Speed Burst] (rychlá sekvenční expozice) • Blesk je nastaven na (vypnutý blesk). •Při pořizování záznamu se samospouští jsou uloženy maximálně čtyři snímky. • Pokud je nízká úroveň nabití akumulátoru nebo je karta „Memory Stick Duo” plná, režim rychlé sekvenční expozice se zastaví. • V Hybridním záznamu není možné pořizovat sekvenční snímky. •V některých scénických režimech (strana 36) nemusí být možné zaznamenat snímky v režimu rychlé sekvenční expozice. 42 CZ

Podrobnosti o ovládání t strana 32 BRK (Bracket Step) (krok expozičního vějíře) Zaznamená se série tří snímků a automatickým posunem hodnot expozice. PHOTO MOVIE ±1.0EV ±0.7EV ±0.3EV Posunutí hodnoty expozice o plus nebo mínus 1,0 EV. Posunutí hodnoty expozice o plus nebo mínus 0,7 EV. Posunutí hodnoty expozice o plus nebo mínus 0,3 EV. • BRK (Bracket Step) se v některých scénických režimech nezobrazuje. (Interval) (interval) M PHOTO MOVIE Nastavení intervalu snímků v režimu [Multi Burst] (strana 41). 1/7.5 • Toto nastavení není možné provést, pokud je [Mode] (REC 1/15 Mode) v menu nastaveno na jinou hodnotu než [Multi Burst] (strana 41). 1/30 Používání menu • M (Interval) se nezobrazuje v některých scénických režimech. (Flash Level) (Úroveň blesku) Nastavení úrovně osvětlení bleskem. + ( +) Směrem k +: Vysoká intenzita záblesku. Normal ( ) – ( –) Směrem k –: Nižší intenzita záblesku. PHOTO MOVIE •Pro změnu režimu blesku t krok 5 v části „Nejdříve si přečtěte”. • V závislosti na nastaveném scénickém režimu (strana 36) nemusí být možné nastavit úroveň blesku. PFX (P.Effect) (obrazový efekt) Umožňuje pořizovat snímky se speciálními efekty. PHOTO MOVIE B & W ( ) Snímek se zaznamená v monochromatickém režimu (černobíle). Sepia (Sépiový tón) ( ) Snímek se zaznamená v sépiových tónech (jako na starých fotografiích). Off Bez efektu. • Nastavení není při vypnutí přístroje zachováno. 43 CZ