Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Podrobnosti o

Podrobnosti o ovládání t strana 32 (Saturation) (Nasycení) PHOTO MOVIE Nastavení sytosti barev obrazu. + ( ) Směrem k +: Zjasnění barev. Normal – ( ) Směrem k –: Ztmavnutí barev. (Contrast) (Kontrast) PHOTO MOVIE Nastavení kontrastu obrazu. + ( ) Směrem k +: Zvýšení kontrastu. Normal – ( ) Směrem k –: Snížení kontrastu. (Sharpness) (Ostrost) Nastavení ostrosti obrazu. PHOTO MOVIE + ( ) Směrem k +: Zaostření obrazu. Normal – ( ) Směrem k –: Změkčení obrazu. (Setup) (Nastavení) Viz strana 50.

Menu prohlížení Podrobnosti o ovládání t strana 32 Výchozí nastavení jsou označena . Pokud byl režim nastaven na REC (záznam), přepněte jej na PLAY (přehrávání) tlačítkem MODE. (Folder) (Složka) Slouží k volbě složky obsahující obrázek, který si chcete prohlédnout při použití fotoaparátu s kartou „Memory Stick Duo”. OK Viz následující postup. Cancel Zrušení volby. 1 Zvolte požadovanou složku pomocí ovládacích tlačítek b/B. Select Folder 102 2/2 Folder Name: 102 No. Of Files: 0 Created: Používání menu 2005 1 1 1:05:34 AM OK Cancel BACK/NEXT 2 Vyberte [OK] pomocí v, pak stiskněte z. z Poznámky ke složce Fotoaparát ukládá snímky v určité složce na kartě „Memory Stick Duo” (strana 54). Složku můžete změnit nebo vytvořit jinou. •Vytvoření nové složky t [Create REC.Folder] (strana 54) •Změna složky pro záznam snímků t [Change REC.Folder] (strana 55) • Pokud je na kartě „Memory Stick Duo” vytvořeno více složek a zobrazuje se první nebo poslední snímek ve složce, objeví se následující indikátor. : Přechod na předchozí složku. : Přechod na následující složku. : Přechod na předchozí nebo následující složky. 45 CZ