Views
6 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Podrobnosti o

Podrobnosti o ovládání t strana 32 - (Protect) (Ochrana) Ochrana snímků před nechtěným smazáním. Snímky můžete chránit před smazáním automaticky nastavením ochrany v Albu. Protect (Ochrana) (-) Viz následující postup. Exit Opuštění funkce nastavení ochrany. Ochrana snímků v režimu jednotlivých snímků 1 Zobrazte snímek, který chcete chránit. 2 Stiskněte MENU pro zobrazení menu. 3 Zvolte [-] (Protect) pomocí ovládacích tlačítek b/B a pak stiskněte z. Snímek je chráněn před smazáním a zobrazí se v něm indikátor -. 60min 101 2/9 VGA - Protect Exit BACK/NEXT 4 Pro nastavení ochrany ostatních snímků zvolte požadovaný snímek pomocí b/B a pak stiskněte z. Ochrana snímků v režimu náhledů 1 Stiskněte (Index) pro zobrazení režimu náhledů. 2 Stiskněte MENU pro zobrazení menu. 3 Zvolte [-] (Protect) pomocí ovládacích tlačítek b/B a pak stiskněte z. 4 Zvolte [Select] pomocí b/B, pak stiskněte z. 5 Zvolte snímek, který chcete chránit pomocí v/V/b/B, pak stiskněte z. U zvoleného snímku se objeví zelený indikátor -. - (zelený) • SELECT MENU TO NEXT 6 Opakujte krok 5 pro nastavení ochrany dalších snímků. 7 Stiskněte MENU. 8 Vyberte [OK] pomocí B, pak stiskněte z. Indikátor - se změní na bílý. Zvolené snímky jsou chráněny. • Pro nastavení ochrany všech snímků ve složce zvolte [All In This Folder] (Všechny v této složce) v kroku 4 a pak stiskněte z. Zvolte [On] pomocí B, pak stiskněte z. • Pro nastavení ochrany snímků v Albu v režimu náhledů pokračujte krokem 3 v části „Přehrávání snímků v Albu”(strana 30) a pak stiskněte MENU pro zobrazení [-]. Stiskněte z, pak proveďte výše uvedený postup od kroku 4. Pro nastavení ochrany všech snímků ve složce „This Date” zobrazte [-], pak stiskněte z. Zvolte [All in this date] (Všechny tohoto data) pomocí B, pak stiskněte z. Zvolte [On] pomocí B, pak stiskněte z. 46 CZ

Podrobnosti o ovládání t strana 32 Zrušení ochrany snímků V režimu jednoho snímku Stiskněte z v kroku 3 nebo 4 v části „Ochrana snímků v režimu jednotlivých snímků.” V režimu náhledů 1 Zvolte snímek, ze kterého chcete odstranit ochranu v kroku 5 v části „Ochrana snímků v režimu náhledů.” 2 Stiskněte z pro změnu barvy indikátoru - na šedivou. 3 Zopakujte výše uvedené operace pro všechny snímky, u kterých chcete zrušit ochranu. 4 Stiskněte MENU, zvolte [OK] pomocí B a pak stiskněte z. Zrušení ochrany všech snímků ve složce Zvolte [All In This Folder] v kroku 4 v části „Ochrana snímků v režimu náhledů” a stiskněte z. Zvolte [Off] pomocí B, pak stiskněte z. Používání menu • Vezměte na vědomí, že formátování karty „Memory Stick Duo” nebo Alba vymaže všechna data uložená na záznamovém médiu, i když jsou snímky chráněny, a takové snímky nelze obnovit. • Nastavení ochrany některých snímků může trvat delší dobu. DPOF Přidává značku (Tisková značka) ke snímkům, které chcete vytisknout (strana 79). (Print) (Tisk) Viz strana 75. (Resize) (Změna velikosti) Můžete změnit velikosti zaznamenaného snímku (Změna velikosti) a uložit jej jako nový soubor. Původní obrázek je zachován i po změně velikosti. 5M 3M 1M VGA Cancel Nastavení velikosti je pouze vodítkem. t krok 4 v části „Nejdříve si přečtěte” Zrušení změny velikosti. 1 Zobrazte snímek, u kterého chcete změnit velikost. 2 Stiskněte MENU pro zobrazení menu. 3 Zvolte [ ] (Resize) pomocí ovládacích tlačítek b/B, pak stiskněte z. 4 Zvolte požadovanou velikost pomocí v/V, pak stiskněte z. Obrázek se změněnou velikostí je uložen ve složce pro záznam jako nejnovější soubor. 47 CZ