Views
6 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Používání

Používání síťového adaptéru Fotoaparát stačí připojit do zásuvky na zdi přes adaptér AC-LS5 AC (dodávané příslušenství). t „Návod k obsluze/řešení problémů” (strana 16). Kontrola zbývající kapacity baterie Otevřete LCD panel nebo stiskněte tlačítko POWER a zkontrolujte údaj na LCD obrazovce. Vyjmutí akumulátoru Indikátor zbývající doby 60min Zbývající doba • Zobrazení zbývající provozní doby na akumulátor je přesné až po přibližně jedné minutě. • V režimu standby nebo při záznamu v režimu REC se zobrazí zbývající provozní doba na akumulátor při záznamu statických snímků. •Za určitých okolností nemusí být zobrazená zbývající doba správná. Otevřete kryt akumulátoru/karty „Memory Stick Duo” a odsuňte páčku vysunutí akumulátoru ve směru šipky. Aby akumulátor neupadl na zem, držte fotoaparát slotem pro akumulátor směrem dolů, vždy když je páčka vysunutí akumulátoru vysunutá ven. Páčka vysunutí akumulátoru Použití fotoaparátu v zahraničí — Zdroje napájení Fotoaparát a s ním dodávaný síťový adaptér AC-LS5 můžete použít v libovolné zemi nebo regionu, kde se síťové napětí pohybuje v rozsahu 100 V až 240 V střídavých, 50/60 Hz. Podle potřeby použijte běžně prodávaný adaptér koncovky [a], odpovídající konstrukci zásuvky na zdi [b]. AC-LS5 • Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní měnič), hrozí porucha.

2 Zapněte fotoaparát/nastavte hodiny Tlačítko POWER 2 Pomocí ovládacího tlačítka nastavte hodiny. 1 Pomocí v/V zvolte formát zobrazení data a pak stiskněte z. Clock Set PHOTO MOVIE MODE Y/M/D M/D/Y D/M/Y 2005 / 1 / 1 12 : 00 OK AM Cancel 1 Fotoaparát zapněte otočením LCD panelu ve směru šipky. Otočte LCD obrazovku do požadovaného úhlu. Rozsvítí se kontrolka režimu REC (zelená). • Fotoaparát můžete také zapnout stiskem tlačítka POWER. 2 Pomocí b/B vyberte jednotlivé položky apomocí v/V nastavte jejich číselnou hodnotu, pak stiskněte z. Clock Set Y/M/D M/D/Y D/M/Y 2005 / 1 / 1 12 : 00 OK AM Cancel 3 Vyberte [OK] pomocí B, pak stiskněte z. Clock Set Y/M/D M/D/Y D/M/Y 2005 / 1 / 1 10 : 30 OK AM Cancel Pro zrušení vyberte [Cancel] a stiskněte z.