Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Setup 2 Podrobnosti o

Setup 2 Podrobnosti o ovládání t strana 50 2 Výchozí nastavení jsou označena . File Number Volba metody přiřazování čísel snímkům. Series Čísla souborům se přiřazují postupně, i když změníte složku pro ukládání záznamů nebo kartu „Memory Stick Duo”. (Pokud vyměníte kartu „Memory Stick Duo”, která obsahuje soubory s vyšším číslem než poslední přiřazené číslo, bude přiřazeno dalšímu snímku číslo o jednotku vyšší než nejvyšší existující.) Reset Číslování začne od 0001 při každé změně složky. (Pokud složka pro ukládání záznamů obsahuje nějaký soubor, začne číslování od nejbližšího vyššího čísla.) USB Connect Volba režimu USB, který bude používán pro připojení fotoaparátu k počítači nebo tiskárně kompatibilní s PictBridge prostřednictvím USB kabelu. PictBridge Zvolte pro připojení tiskárny kompatibilní s PictBridge (strana 75). PTP Pokud je nastaveno [PTP] (Přenosový protokol pro snímky) a fotoaparát je připojen k počítači, snímky uložené ve složce pro záznam se zkopírují do počítače. (Kompatibilní s Windows XP a Mac OS X.) Mass Storage Vytvoří se připojení Mass Storage mezi fotoaparátem apočítačem nebo jiným USB zařízením (strana 63). • Pokud je ve fotoaparátu vložena karta „Memory Stick Duo”, můžete si snímky z karty „Memory Stick Duo” prohlížet na počítači. Není-li ve fotoaparátu vložena karta „Memory Stick Duo”, zobrazí se zapisovatelná oblast pro hudební soubory. Auto Připojení fotoaparátu k počítači nebo tiskárně kompatibilní s automatickým nastavením PictBridge (strany 63 a 76). • Pokud se nedaří připojit fotoaparát a tiskárnu kompatibilní s PictBridge při nastavení [Auto], změňte nastavení na [PictBridge]. • Pokud se nedaří připojit fotoaparát a počítač nebo jiné USB zařízení při nastavení [Auto], změňte nastavení na [Mass Storage]. 58 CZ

Podrobnosti o ovládání t strana 50 Video Out Slouží pro nastavení výstupního videosignálu podle barevného TV systému připojeného video zařízení. Různé země a regiony používají odlišné barevné TV systémy. Chcete-li si prohlížet snímky na obrazovce TV, podívejte se na stranu 82, kde naleznete přehled používaných barevných TV systémů v různých zemích nebo regionech. NTSC PAL Výstupní videosignál se nastaví na režim NTSC (například pro USA, Japonsko). Výstupní videosignál se nastaví na režim PAL (například pro Evropu). Clock Set Nastavení data a času. OK Cancel Zvolte [OK] ovládacím tlačítkem v, a pak stiskněte z. Poté proveďte postup vysvětlený v části „Nastavení hodin” (t krok 2 v části „Nejdříve si přečtěte”). Zrušení nastavení času. Použití obrazovky nastavení (Setup) 59 CZ