Views
3 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Kopírování snímků

Kopírování snímků do počítače V této části je popsán postup při používání počítače s Windows jako příklad. Kopírovat snímky z fotoaparátu do počítače můžete následujícím způsobem: Počítač se slotem pro kartu „Memory Stick” Vyjměte kartu „Memory Stick Duo” z fotoaparátu a vložte ji do adaptéru Memory Stick Duo. Adaptér Memory Stick Duo vložte do počítače a zkopírujte snímky. Počítač bez slotu pro kartu „Memory Stick” Snímky zkopírujte podle fází 1 až 4 na stranách 62 až 66. Fáze 1: Instalace USB ovladače • Ovladač je software, který umožňuje zařízení připojenému k počítači správnou funkci. • Používáte-li Windows XP, začněte od Fáze 2. • Pokud již máte nainstalován software „PicturePackage”, začněte od Fáze 2. POZNÁMKA: V tuto chvíli fotoaparát k počítači nepřipojujte. 1 Zavřete všechny používané aplikace. •V případě Windows 2000 se přihlaste jako Administrátor (autorizovaný Administrátor). 62 CZ 2 Vložte do počítače CD-ROM, jakmile se objeví obrazovka s menu, klepněte na [USB Driver]. Objeví se obrazovka „InstallShield Wizard” (průvodce instalací). • Pokud se obrazovka menu instalace neobjeví, poklepejte na (Tento počítač) t (PICTUREPACKAGE). 3 Klepněte na [Next] (další). (My Computer) Zahájí se instalace USB ovladače. Po dokončení instalace se objeví obrazovka informující o dokončení. 4 Klepněte na přepínač vedle věty [Yes, I want to restart my computer now] (Ano, chci nyní restartovat můj počítač) pro tuto volbu, a pak klepněte na [Finish] (dokončit). Počítače se restartuje. Nyní můžete vytvořit nové USB připojení. 1 2 Po dokončení instalace vyjměte CD-ROM zpočítače.

Fáze 2: Připojení fotoaparátu spočítačem 3 Kabel USB připojte do USB konektoru na počítači. 1 Vložte kartu „Memory Stick Duo” s uloženými snímky do fotoaparátu. • Snímky uložené v Albu není možné kopírovat přímo do počítače. Zkopírujte (strana 55) snímky v Albu nejprve na kartu „Memory Stick Duo”, a pak pokračujte krokem 1. 2 Připojte stanici Cyber-shot Station (dodávané příslušenství) ksíťovému adaptéru (dodávané příslušenství), pak zapojte adaptér do elektrické zásuvky. Připojte USB kabel do konektoru (USB) na stanici Cyber-shot Station. 4 Fotoaparát vložte do stanice Cyber-shot Station (strana 17), pak jej zapněte. Tlačítko POWER Používání počítače • Používáte-li Windows XP zobrazí se okno automatického spuštění. • Pokud kopírujte snímky při napájení fotoaparátu akumulátorem, může být kopírování přerušeno z důvodu jeho vybití. 63 CZ