Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Na displeji fotoaparátu

Na displeji fotoaparátu se objeví nápis „USB Mode Mass Storage” (režim USB). USB Mode Mass Storage Indikátory přístupu* Memory Stick Switch on MENU Při prvním USB připojení se na počítači automaticky spustí program pro rozeznání fotoaparátu. Chvíli vyčkejte. *Během probíhající komunikace se indikátor přístupu rozsvítí červeně. Dokud se nerozsvítí bílou barvou, nepracujte s počítačem. • Pokud se na displeji neobjeví „USB Mode Mass Storage”, nastavte [USB Connect] na [Mass Storage] (strana 58). • Nevyjímejte fotoaparát ze stanice Cyber-shot Station při používání USB připojení. Může dojít k poškození snímků. Pro odpojení USB připojení, viz „Zrušení USB připojení” na straně 67. Fáze 3-A: Kopírování snímků do počítače • Používáte-li Windows 98/98SE/2000/Me, postupujte podle „Fáze 3-B: Kopírování snímků do počítače” na straně 65. • Používáte-li Windows XP a neobjeví se automaticky obrazovka průvodce, postupujte podle „Fáze 3-B: Kopírování snímků do počítače” na straně 65. V této části je popsán příklad kopírování snímků do složky „My Documents” (Dokumenty). 64 CZ 1 Po provedení připojení USB ve Fázi 2, klepněte na [Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft Scanner and Camera Wizard] (Kopírovat snímky do složky na tomto počítači pomocí Průvodce skenery a fotoaparáty) t [OK] jakmile se průvodce automaticky objeví na pracovní ploše. 1 2 Objeví se okno „Průvodce skenery a fotoaparáty”. 2 Klepněte na [Next] (další). Zobrazí se snímky uložené na kartě „Memory Stick Duo” ve fotoaparátu. 3 Klepněte na zaškrtávací políčko usnímků, které nechcete kopírovat, aby zmizelo zaškrtnutí, a pak klepněte na [Next] (další). 1 2 Objeví se okno „Název obrázků aumístění”.

4 Zvolte název a umístění pro snímek, a pak klepněte na [Next] (další). 1 6 Klepněte na [Finish] (Dokončit). Okno průvodce se uzavře. • Pro pokračování v kopírování dalších snímků, odpojte USB kabel od stanice Cyber-shot Station. Pak postupujte podle „Fáze 2: Připojení fotoaparátu s počítačem” na straně 63. 2 Fáze 3-B: Kopírování snímků do počítače Zahájí se kopírování snímků. Po dokončení kopírovaní se objeví obrazovka „Další možnosti”. •V této části je popsán příklad kopírování snímků do složky „My Documents” (Dokumenty). 5 Klepněte na přepínač vedle věty [Nothing. I’m finished working with these pictures] (Nic. Dokončil jsem práci s obrázky) pro zvolení této možnosti, a pak klepněte na [Next] (další). • Používáte-li Windows XP postupujte podle „Fáze 3-A: Kopírování snímků do počítače” na straně 64. V této části je popsán příklad kopírování snímků do složky „My Documents” (Dokumenty). 1 Poklepejte na [My Computer] (Tento počítač) t [Removable Disk] (Výměnný disk) t [DCIM]. Používání počítače 1 2 Objeví se okno „Ukončení průvodce skenery a fotoaparáty”. Pokud jste nevytvořili novou složku, bude se zobrazovat pouze [101MSDCF]. • Pro kopírování videosekvencí klepněte dvakrát na [MP_ROOT]. • Pokud se nezobrazuje ikona „Vyměnitelný disk”, viz strana 89. 65 CZ