Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

2 Klepněte dvakrát na

2 Klepněte dvakrát na složku, kde jsou uloženy soubory snímků, 1 2 3 Poklepejte na složku [My 1 2 66 CZ které chcete kopírovat. Poté klepněte pravým tlačítkem na soubor snímku pro zobrazení aklepněte na [Copy] (kopírovat). Documents] (Dokumenty). Poté klepněte pravým tlačítkem na okno „My Documents” (Dokumenty) pro zobrazení menu a klepněte na [Vložit]. Soubory snímků jsou zkopírovány do složky „My Documents” (Dokumenty). • Pokud existuje v cílové složce soubor se stejným názvem jako kopírovaný soubor, objeví se zprávu vyžadující potvrzení přepsání. Přepíšete-li existující obrázek nový, budou data původního vymazána. Abyste mohli zkopírovat soubor do počítače bez přepsání stejnojmenného, změňte jeho název, a teprve pak jej kopírujte. Vezměte prosím na vědomí, že pokud změníte jméno souboru (strana 69), nebude jej možné znovu přehrát ve fotoaparátu. Fáze 4: Prohlížení snímků na počítači Tato část popisuje postup při prohlížení snímků zkopírovaných do složky „My Documents” (Dokumenty). 1 Klepněte na [Start] t [My Documents] (Dokumenty). 1 2 Zobrazí se obsah složky „My Documents” (Dokumenty). • Nepoužíváte-li Windows XP, poklepejte na plochu ve složce [My Documents] (Dokumenty).

2 Klepněte dvakrát na požadovaný obrazový soubor. x Pro Windows 98/98SE Zkontrolujte, zda indikátory přístupu (strana 64) svítí bílou barvou. Jakmile jsou indikátory přístupu bílé, je zařízení odpojeno od počítače. Místa ukládání a názvy souborů Soubory zaznamenané fotoaparátem jsou uspořádány na kartě „Memory Stick Duo” ve složkách. Příklad: prohlížení složek ve Windows XP Snímek se zobrazí. •Pro přehrávání videosekvencí (MPEG-4) zaznamenaných fotoaparátem je potřeba nainstalovat do vašeho počítače software kompatibilní s MPEG-4 nebo „PicturePackage”. (Používáte-li Windows XP/2000, můžete používat „PicturePackage” pro přehrávání videosekvencí (MPEG-4)). Zrušení USB připojení Dále popsaný postup proveďte před: • Odpojením USB kabelu • Vyjmutím karty „Memory Stick Duo” • Vypnutím fotoaparátu. A B Používání počítače x Pro Windows 2000/Me/XP 1 Poklepejte na ikonu v oznamovací oblasti. C D Poklepejte zde 2 Klepněte na (Sony DSC) t [Stop] (Odebrat). 3 Potvrďte zařízení v okně pro potvrzení aklepněte na [OK]. 4 Klepněte na [OK]. Zařízení je odpojeno. • Krok 4 není ve Windows XP nutný. A Složka obsahující snímky pořízené pomocí fotoaparátu nevybaveného funkcí vytváření složek 67 CZ