Views
3 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

PHOTO MOVIE MODE Změna

PHOTO MOVIE MODE Změna data a času Vyberte [Clock Set] na obrazovce (Setup) a proveďte postup ve výše uvedeném kroku 2. t „Návod k obsluze/řešení problémů” (strany 50 a 59) O zobrazení hodin • Pokud jste zvolili [D/M/Y] v kroku 2-1, nastavte čas ve 24hodinovém formátu. •Půlnoc je indikována jako 12:00 AM, poledne jako 12:00 PM. Při zapnutí napájení • Pokud nenastavíte hodiny, bude se po každém zapnutí fotoaparátu zobrazovat obrazovka Clock Set. •Při druhém nebo pozdějším zapnutí fotoaparátu se zobrazí následující obrazovka. 60min 101 VGA [ 96] 640 30f [00:10:48] • Pokud je volba [Write in Album] nastavena na [On] v nástroji Album v části prvního snímku po zapnutí fotoaparátu chvíli trvat. (Setup), může pořízení Vypnutí fotoaparátu Zavřete LCD obrazovku nebo znovu stiskněte tlačítko POWER. Tlačítko POWER • V režimu PLAY se zavřením LCD obrazovky, tedy otočením LCD obrazovky nahoru, fotoaparát nevypne. • Pokud je fotoaparát napájen z akumulátoru a po 3 minuty neprovedete žádnou operaci, fotoaparát se automaticky vypne, aby nedocházelo k vybíjení akumulátoru (funkce Auto power-off). Změna nastavení jazyka Jazyk zpráv na obrazovce můžete změnit podle svých preferencí. Pro změnu nastavení jazyka stiskněte MENU pro zobrazení obrazovky menu. Pomocí ovládacího tlačítka vyberte (Setup) a pak vyberte [ A Language] v (Setup 1) a zvolte požadovaný jazyk. t „Návod 1 kobsluze/řešení problémů”(viz strana 57)

3 Vložte kartu „Memory Stick Duo” (není součástí dodávaného příslušenství) Strana s konektorem Pokud není ve fotoaparátu vložena karta „Memory Stick Duo” Nelze zaznamenávat snímky. Zasuňte kartu „Memory Stick Duo” až na doraz, až zacvakne.