Views
2 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

B Složka obsahující

B Složka obsahující snímky, které byly pořízeny vaším fotoaparátem, videosekvence zaznamenané v hybridním režimu nebo videosekvence a snímky pořízené jiným fotoaparátem vybaveným funkcí vytváření složek. Nevytvoříte-li žádnou složku, bude dostupná pouze složka „101MSDCF”. C Složka obsahující videosekvence, které byly zaznamenány vaším fotoaparátem (vyjma dat zaznamenaných v hybridním režimu). Nevytvoříte-li žádnou složku, bude dostupná pouze složka „101MNV01”. D Složka obsahující videosekvence atd., které byly zaznamenány fotoaparátem, nevybaveným funkcí vytváření složek. 68 CZ • Do složek „100MSDCF” nebo „MSSONY” nelze kopírovat žádné soubory. Snímky ve složce „100MSDCF” jsou dostupné pouze pro prohlížení. • Snímky jsou pojmenovány následujícím způsobem: ssss je zkratka pro jakékoliv číslo z rozsahu 0001 až 9999. – Soubory statických snímků: DSC0ssss.JPG – Videosekvence zaznamenané současně v hybridním režimu: DSC0ssss.MP4 – Videosekvence: M4V0ssss.MP4 – Soubory indexů snímků, které jsou vytvářeny při záznamu videosekvencí: M4V0ssss.THM • Číselná část následujících souborů je stejná: – Statický snímek v hybridním režimu a odpovídající videosekvence. – Videosekvence a odpovídají index souboru obrázku. • Více informací o složkách viz strany 45, 54.

Přehrávání obrazových souborů z počítače na fotoaparátu V této části je popsán postup při používání počítače s Windows jako příklad. Pokud snímky zkopírované do počítače nezůstanou na kartě „Memory Stick Duo”, můžete si je znovu prohlédnout ve fotoaparátu po zkopírování z počítače na kartu „Memory Stick Duo”. •Krok 1 není nutný, pokud nebyl název souboru ve fotoaparátu změněn. • V závislosti na velikosti obrázků, možná některé nepůjde přehrát. • Pokud byl soubor obrázku zpracován na počítači nebo byl zaznamenán na jiném modelu fotoaparátu, není přehrávání na vašem fotoaparátu zaručeno. • Neexistuje-li ve fotoaparátu žádná složka, vytvořte nejprve novou (strana 54), a pak zkopírujte soubory obrázků. 1 Pravým tlačítkem klepněte na soubor obrázku, pak klepněte na [Rename] (Přejmenovat). Název souboru změňte na „DSC0ssss”. Číslo pro ssss zadejte z rozsahu 0001 až 9999. 2 Soubory obrázků zkopírujte do složky na kartě „Memory Stick Duo” v následujícím pořadí. 1Pravým tlačítkem klepněte na soubor obrázku, pak klepněte na [Copy] (Kopírovat). 2Poklepejte na [Removable Disk] (Výměnný disk) nebo [Sony MemoryStick] ve složce [My Computer] (Tento počítač). 3Klepněte pravým tlačítkem na [sssMSDCF] (statické snímky) ve složce [DCIM] nebo [sssMNV01] (videosekvence) ve složce [MP_ROOT] a klepněte na [Paste] (Vložit). • sss je zkratka pro jakékoliv číslo v rozsahu od 100 do 999. Používání počítače 1 2 •V případě videosekvencí je formát názvu „M4V0ssss”. • Pokud se objeví zpráva vyžadující potvrzení přepsání souboru, zadejte jiné číslo. • V závislosti na nastavení počítače se může zobrazovat přípona. Přípona pro statické snímky je JPG a přípona pro videosekvence je MP4. Příponu neměňte. 69 CZ