Views
6 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Používání

Používání přiloženého softwaru V této části je popsán postup při používání počítače s Windows jako příklad. Přehled dodávaného softwaru Přiložený CD-ROM obsahuje jednu aplikaci: „PicturePackage”. PicturePackage A B C D E Co můžete dělat: A Zálohování záznamů na disk CD-R. B Automatické vytváření prezentací Slide Show. C Sledování záznamů na monitoru PC. D Přenos audio souborů pro Slide Show („Music Transfer”). E Přehrávání klipů na monitoru PC („Movie Player”*). * „Movie Player” je kompatibilní s Windows XP/ 2000 Jak spustit funkci: Klepněte na písmeno A-E, pak klepněte na tlačítko v pravém dolním rohu obrazovky. Instalace softwaru Software „PicturePackage” můžete nainstalovat následujícím způsobem. • Pokud nemáte ještě nainstalován ovladač USB (strana 62), nepřipojujte fotoaparát k počítači před instalací software „PicturePackage” (neplatí pro Windows XP). • Ve Windows 2000/XP se přihlaste jako Administrátor. 70 CZ •Při instalaci „PicturePackage” je automaticky nainstalován ovladač USB. 1 Zapněte počítač a vložte přiložený CD-ROM do jednotky CD-ROM. Objeví se obrazovka instalačního menu. • Pokud se neobjeví, poklepejte na Computer) (Tento počítač) t (PICTUREPACKAGE). 2 Klepněte na [PicturePackage]. (My Objeví se obrazovka „Choose Setup Language” (Zvolte jazyk pro instalaci). 3 Zvolte požadovaný jazyk, a pak klepněte dvakrát na [Next] (další). V této části je popsána instalace vangličtině. Objeví se obrazovka „License Agreement” (Licenční ujednání). Smlouvu si pozorně přečtěte. Souhlasíte-li s podmínkami smlouvy, klepněte na přepínač vedle věty [I accept the terms of the license agreement] (souhlasím s podmínkami licenční smlouvy), a pak klepněte na [Next] (další). 4 Instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce. • „DirectX” bude nainstalováno, pokud ještě není v počítači. • Jakmile se objeví zpráva vyžadující potvrzení pro restartování počítače, postupujte podle pokynů na obrazovce.

5 Jakmile se po dokončení instalace objeví zástupci „PicturePackage Menu” a „PicturePackage destination Folder”, vyjměte CD-ROM. Spuštění softwaru Poklepejte na ikonu „PicturePackage Menu” na pracovní ploše. 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání/změnu hudebních souborů. • Chcete-li znovu použít přednastavené hudební soubory, doporučujeme nejprve provést funkci [Format Music] (strana 57). • Podrobnosti o používání programu „Music Transfer” naleznete v on-line nápovědě v programu „Music Transfer”. Pro informace o používání softwaru Klikněte na tlačítko se symbolem [?] v horním pravém rohu každé obrazovky. Zobrazí se on-line nápověda. Přidání/změna hudby pomocí software „Music Transfer” Hudební soubory, které jsou předvoleny z továrny můžete zaměnit za požadované hudební soubory. Tyto souboru můžete také smazat nebo k nim přidat další. Seznam hudby, kterou může přenášet prostřednictvím „Music Transfer” je uveden dále: • Soubory MP3 uložené na pevné disku vašeho počítače. • Hudbu na CD. •Přednastavenou hudbu uloženou ve fotoaparátu. Technická podpora pro program „PicturePackage” je poskytována Centrem uživatelské podpory Pixela (User Support Center). Další informace naleznete v letáku v balení s přiloženým CD-ROM. Používání počítače 1 Připojte fotoaparát a počítač prostřednictvím USB připojení a kartou „Memory Stick Duo” vyjmutou z fotoaparátu. • Ponecháte-li kartu „Memory Stick Duo” vloženo ve fotoaparátu, „Music Transfer” nedokáže rozeznat fotoaparát a neumožní přidání/změnu hudebních souborů. 2 Spusťte program „Music Transfer”. 71 CZ