Views
3 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Fáze 2: Připojení

Fáze 2: Připojení fotoaparátu k tiskárně Cyber-shot Station, poté propojte USB konektor stanice Cyber-shot Station a konektor na tiskárně pomocí přiloženého USB kabelu. 1 Fotoaparát připojte do stanice 1 Do konektoru (USB) 2 Do konektoru USB 2 Zapněte fotoaparát a tiskárnu. Jakmile je dokončeno připojení, objeví se indikátor . 101 2/9 1M Print All In This Folder DPOF image Select This image Cancel 76 CZ Kabel USB Fotoaparát je nastaven do režimu PLAY (přehrávání) a na displeji se objeví snímek a menu pro tisk. Fáze 3: Tisk Bez ohledu na nastavení do režimu REC/ PLAY se po dokončení Fáze 2 objeví menu pro tisk. 1 Zvolte požadovanou metodu tisku pomocí ovládacích tlačítek v/V, a pak stiskněte z. [All In This Folder] Vytisknou se všechny snímky ve složce. [DPOF image] Vytisknou se všechny snímky se značkou (Tisková značka) (strana 79) bez ohledu na zobrazený snímek. [Select] Zvolí se a vytisknou všechny zvolené snímky. 1Zvolte snímek, který chcete tisknout pomocí b/B nebo kolečka Shuttle, apak stiskněte z. Na zvoleném snímku se objeví značka . • Pro volbu ostatních snímků postup opakujte. 2Zvolte [Print] pomocí V, a pak stiskněte z. [This image] Tiskne se zobrazený snímek. • Pokud zvolíte [This image] a nastavíte [Index] na [On] v kroku 2, můžete vytisknout sadu stejných snímků jako náhled.

2 Zvolte nastavení tisku pomocí v/V/ b/B. 101 2/9 1M Print Index Off Size Date Quantity Exit Default Off 1 OK 3 Zvolte [OK] pomocí V/B, a pak stiskněte z. Snímek je vytištěn. • Neodpojujte kabel USB při zobrazení indikátoru (Do not disconnect the USB cable) na displeji. [Index] Zvolte [On] pro tisk náhledu snímků. [Size] Zvolte velikost papíru pro tisk. [Date] Zvolte [Day&Time] nebo [Date] pro vložení data a času do snímků. • Pokud zvolíte [Date], datum bude vloženo podle nastavení (t krok 2 v části „Nejdříve si přečtěte”). Tato funkce nemusí být uněkterých tiskáren dostupná. [Quantity] Když je [Index] nastaveno na [Off]: Zvolte množství kopií snímku, které chcete vytisknout. Snímek bude vytištěn jako samostatný. Když je [Index] nastaveno na [On]: Zvolte množství kopií sady snímků, které chcete vytisknout jako náhled. Pokud zvolíte [This image] v kroku 1, zvolte počet stejných snímků, které chcete vytisknout vedle sebe na list jako náhled. • Stanovené množství snímků se nemusí vejít na jeden list v závislosti na jejich množství. Exit Printing 2/3 Indikátor Tisk ostatních snímků Po kroku 3 zvolte [Select] a požadovaný snímek pomocí v/V, poté začněte od kroku 1. Tisk snímků z obrazovky náhledů Proveďte „Fáze 1: Příprava fotoaparátu” (strana 75) a „Fáze 2: Připojení fotoaparátu k tiskárně” (strana 76), pak postupujte následovně. Když připojíte fotoaparát do tiskárny, zobrazí se menu tisku. Zvolte [Cancel] pro vypnutí menu tisku a pokračujte následovně. 1 Stiskněte (Index). Objeví se obrazovka náhledů. •Pro přepnutí náhledu devíti snímků na náhled šestnácti snímků stiskněte jednou tlačítko (Index). 2 Stiskněte MENU pro zobrazení menu. 3 Zvolte [ ] (Print) pomocí B, a pak stiskněte z. 4 Zvolte požadovanou metodu tisku pomocí b/B, a pak stiskněte z. Tisk fotografií 77 CZ