Views
6 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation

2-638-430-11(1) Digitálny fotoaparát Príručka užívateľa/ Riešenie problémov Návod na použitie Skôr než zariadenie použijete, prečítajte si pozorne tento návod a jeho úvodnú časť “Prečítajte ako prvé” a uschovajte ho pre prípadné budúce použitie. Záznam majiteľa Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené na spodnej časti zariadenia. Výrobné číslo si poznamenajte do kolónky uvedenej nižšie. Kedykoľvek budete kontaktovať predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia, informujte ho o uvedených číslach/označeniach. Model No. DSC-M2 Serial No. ___________________________ Práca s fotoaparátom Používanie ponuky Menu Používanie ponuky nastavení Setup Používanie PC Tlač statických záberov DSC-M2 Pripojenie fotoaparátu k TVP Riešenie problémov Ostatné “Prečítajte ako prvé” (samostatná časť) Popisuje nastavenia a základné operácie snímania/prehrávania s fotoaparátom. Index © 2005 Sony Corporation