Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

TV normy Ak chcete

TV normy Ak chcete zobraziť záznam na TV obrazovke, musíte vlastniť TVP vybavený vstupným video konektorom a USB kábel (dodávaný). Norma (prenosový systém), v ktorej TVP pracuje, musí byť zhodná s normou vášho digitálneho fotoaparátu. TV normy používané v jednotlivých krajinách skontrolujte v nasledovnom prehľade. Norma NTSC Bahamské Ostrovy, Bolívia, Chile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada, Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela atď. Norma PAL Austrália, Rakúsko, Belgicko, Čína, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Holandsko, Hong Kong, Maďarsko, Taliansko, Kuvajt, Malajzia, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Singapur, Slovenská Republika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko, Veľká Británia atď. Norma PAL-M Brazília Norma PAL-N Argentína, Paraguaj, Uruguaj Norma SECAM Bulharsko, Francúzsko, Guiana, Irán, Irak, Monako, Rusko, Ukrajina atď. 82

Riešenie problémov Riešenie problémov Riešenie problémov Ak sa pri prevádzke fotoaparátu alebo príslušenstva stretnete s akýmkoľvek problémom, pokúste sa ho vyriešiť nasledovnými spôsobmi. 1 Pozri položky na str. 84 až 93. Ak sa na monitore zobrazí kód ako “C/E:ss:ss”, pozri str. 94. 2 Vyberte akumulátor a po cca minúte akumulátor znova vložte a zapnite fotoaparát. 3 Ak fotoaparát stále nepracuje správne, vhodným predmetom stlačte tlačidlo RESET, potom znova zapnite napájanie (vymažú sa všetky vykonané nastavenia, vrátane dátumu/času). Tlačidlo RESET PHOTO MOVIE MODE 4 Kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis Sony. Doučením fotoaparátu do servisu za účelom opravy vyjadrujete súhlas s možnou kontrolou obsahu obrazových alebo audio súborov v priečinkoch Album alebo Music. 83