Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Akumulátor a napájanie

Akumulátor a napájanie Akumulátor nie je možné nabíjať. • Fotoaparát je zapnutý. Vypnite fotoaparát (t krok 2 v časti “Prečítajte ako prvé”). Akumulátor nie je možné vložiť. • Akumulátor vložte správne (t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”). Kontrolka /CHG počas nabíjania akumulátora bliká. • Akumulátor vložte správne (t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”). • Akumulátor je vybitý. Pripojte AC adaptér a akumulátor znova maximálne nabite. • Akumulátor má poruchu. Kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis Sony. Počas nabíjania akumulátora nesvieti kontrolka /CHG. • AC adaptér nie je pripojený do elektrickej siete. Správne pripojte AC adaptér (str. 16, t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”). • Akumulátor vložte správne (t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”). • Nabíjanie je dokončené. • Akumulátor je vybitý. Pripojte AC adaptér a akumulátor znova maximálne nabite. • AC adaptér má poruchu. Kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis Sony. • Fotoaparát správne vložte do podstavca Cyber-shot Station (str. 17). Indikátor stavu akumulátora nie je presný. Prípadne je zobrazená dostatočná kapacita akumulátora, ale výdrž je krátka. • Je to bežný jav, keď dlhší čas používate fotoaparát v extrémne horúcom alebo chladnom prostredí (str. 99). • V údaji o dostupnom čase akumulátora sa vyskytla odchýlka. Akumulátor úplne vybite a potom ho maximálne nabite tak, aby indikátor zobrazoval správny údaj. • Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”). • Akumulátor je nepoužiteľný (str. 99). Vymeňte akumulátor za nový. Akumulátor sa príliš rýchlo vybíja. • Akumulátor dostatočne nabite (t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”). • Dlhší čas ste používali fotoaparát v extrémne chladnom prostredí (str. 99). • Kontakty akumulátora sú znečistené. Vyčistite kontakty bavlnenou handričkou a pod. a nabite akumulátor. • Akumulátor je nepoužiteľný (str. 99). Vymeňte akumulátor za nový. 84

Riešenie problémov Fotoaparát sa nedá zapnúť. • Akumulátor vložte správne (t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”). • AC adaptér nie je pripojený do elektrickej siete. Správne pripojte AC adaptér (str. 16, t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”). • AC adaptér má poruchu. Kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis Sony. • Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (str. 16, t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”). • Akumulátor je nepoužiteľný (str. 99). Vymeňte akumulátor za nový. • Fotoaparát správne vložte do podstavca Cyber-shot Station (str. 17). Napájanie sa svojvoľne vypína. • Ak pri napájaní z akumulátora zapnutý fotoaparát nepoužívate cca 3 minúty, automaticky sa vypne, aby sa predišlo vybíjaniu akumulátora. Znova zapnite napájanie (t krok 2 v časti “Prečítajte ako prvé”) prípadne používajte AC adaptér (str. 16). • Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”). • Fotoaparát správne vložte do podstavca Cyber-shot Station (str. 17). Snímanie statických záberov/pohyblivého záznamu LCD monitor sa nezapol, aj keď je napájanie zapnuté. • LCD monitor je vypnutý pomocou monitor pomocou (str. 23). Nie je možné snímať. pri používaní na tmavých miestach. Zapnite LCD • Skontrolujte voľnú kapacitu karty “Memory Stick Duo” (str. 24). Ak je karta zaplnená, vykonajte nasledovné: – Vymažte nepotrebné záznamy (t krok 6 v časti “Prečítajte ako prvé”). – Vymeňte kartu “Memory Stick Duo”. • Používate kartu “Memory Stick Duo” s ochrannou klapkou a klapka je nastavená do pozície LOCK. Prepnite klapku do polohy umožňujúcej snímanie (str. 97). • Počas nabíjania blesku nie je možné snímať. • Režim je nastavený na PLAY. Prepínačom MODE zvoľte režim REC. Objekt na monitore nie je vidieť. • Režim je nastavený na REC. Prepínačom MODE zvoľte režim PLAY. Snímanie trvá dlhý čas. • Je aktivovaná funkcia redukcie šumu v režime pomalej uzávierky NR (str. 20). Nejde o poruchu. 85