Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Nedá sa zaostriť. •

Nedá sa zaostriť. • Objekt je príliš blízko. Snímajte v režime Macro. Pri snímaní snímajte z väčšej vzdialenosti než je minimálna zaostrovacia vzdialenosť (cca 8 cm (W)/25 cm (T)). Prípadne zvoľte (režim Magnifying glass) a zaostrite vo vzdialenosti 1 cm až 20 cm od objektu (str. 36). • Počas snímania statických záberov je režim scén nastavený na (režim Magnifying glass), (režim Twilight), (režim Landscape) alebo (režim Fireworks). • Je zvolená funkcia Focus preset. Aktivujte režim automatického zaostrovania (str. 38). • Pozri časť “Keď je objekt nezaostrený” na str. 39. Optická transfokácia nepracuje. • Počas snímania statických záberov zvoľte iný režim než (režim Magnifying glass). Funkcia Digital Zoom nepracuje. • Nastavte [Digital Zoom] na [On] (str. 51). Blesk nepracuje. • Blesk je nastavený na (Bez blesku) (t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”). • Blesk nie je možné používať, keď: – [Mode] (REC Mode) je nastavené na [Speed Burst] alebo [Multi Burst], [Exp Brktg] (str. 41). – Režim scén je nastavený na (režim Twilight), (režim Candle) alebo (režim Fireworks) (str. 36). – Pri snímaní pohyblivého záznamu. • Zvoľte režim (Vynútený blesk) (t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”), ak je režim scén nastavený na (režim Magnifying glass), (režim Landscape), (režim Snow), (režim Beach) alebo (režim High-speed shutter) (str. 36). Pri snímaní s bleskom sa zobrazia rozmazané škvrny. • Častice prachu vo vzduchu odrazili svetlo blesku, čo sa prejavilo v zábere. Nejde o poruchu. Režim snímania blízkeho objektu (Macro) nepracuje. • Režim scén je nastavený na (režim Magnifying glass), (režim Twilight), (režim Landscape), (režim Candel) alebo (režim Fireworks) (str. 36). Dátum a čas sa nezaznamená správne. • Nastavte správny dátum a čas (t krok 2 v časti “Prečítajte ako prvé”). Po zatlačení a pridržaní PHOTO do polovice bliká hodnota F a rýchlosti uzávierky. • Expozícia je nesprávna. Nastavte expozíciu správne (str. 37). 86

Riešenie problémov Obraz je príliš tmavý. • Snímate objekt v protisvetle. Zvoľte režim merania (t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”) alebo nastavte expozíciu (str. 37). • Jas monitora je príliš nízky. Nastavte jas osvetlenia LCD monitora (str. 57). • Zapnite osvetlenie LCD monitora pomocou (str. 23). Obraz je príliš jasný. • Snímate objekt pri umelom osvetlení v tme, napr. na javisku. Nastavte expozíciu (str. 37). • Jas LCD monitora je príliš silný. Nastavte jas osvetlenia LCD monitora (str. 57). Farby sú nesprávne. • Je aktivovaná funkcia Picture effect. Zrušte funkciu Picture Effect (str. 43). Pri snímaní jasných objektov sa zobrazia vertikálne pruhy. • Bežný jav. Nejde o poruchu. Na monitore sa pri snímaní v tmavom prostredí zobrazuje určitý šum. • V podmienkach slabého osvetlenia fotoaparát dočasne zvýšil jas monitora, aby sa zvýšila zreteľnosť. Nastavenie nemá vplyv na snímaný záznam. Oči snímanej osoby sú červené. • V ponuke (Setup) nastavte [Red Eye Reduction] na [On] (str. 52). • Snímajte objekt z kratšej vzdialenosti než je odporúčaná vzdialenosť pre snímanie s bleskom (t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”). • Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt. Na monitore sú zobrazené bodky. • Nejde o poruchu. Bodky sa neprejavia v zázname (str. 5, t “Prečítajte ako prvé”). Nie je možné snímať zábery v slede. • Karta “Memory Stick Duo” je zaplnená. Vymažte nepotrebné záznamy (t krok 6 v časti “Prečítajte ako prvé”). • Akumulátor je slabý. Vložte nabitý akumulátor. 87