Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

2 Snímajte záznam. Ak

2 Snímajte záznam. Ak snímate počas zobrazenia na monitore, do priečinka Album je možné ukladať minimalizované kópie záznamov t “Príručka užívateľa/Riešenie problémov” (str. 30) Statické zábery: Do polovice zatlačte a pridržte PHOTO, aby sa zaostrilo. Indikátor aretácie AE/AF Bliká t Svieti/pípne Zatlačte PHOTO na doraz. Zaznie zvuk spúšte. 60min 101 VGA FINE [ 96] 30 F2.8 Zameriavací rámček AF zóny • Môžete tiež použiť PHOTO na boku LCD monitora, nie je však možné zatlačiť a pridržať PHOTO do polovice. Pohyblivý záznam: Zatlačte MOVIE na doraz. 60min 101 640 30f 00:00:02 Snímanie zastavíte opätovným zatlačením MOVIE na doraz. • Keď je dostupný čas pre snímanie krátky, v spodnej časti LCD monitora bliká . • Môžete tiež použiť MOVIE na boku LCD monitora. Používanie funkcie transfokácie (Zoom) 60min 101 1.3 Ovládač Zoom 60min 101 5.0 VGA [ 96] 640 30f [00:10:48] VGA [ 96] 640 30f [00:10:48] • Keď transfokácia presiahne mieru 3x, fotoaparát použije digitálnu transfokáciu. Podrobnosti o nastaveniach [Digital Zoom] a kvalite záznamu t “Príručka užívateľa/Riešenie problémov” (str. 51)

Samospúšť Pred krokom 2 stlačte v ( ) na ovládacom tlačidle. Po stlačení PHOTO/MOVIE bliká kontrolka samospúšte sprevádzaná zvukovým signálom (pípaním), až kým sa snímaný objekt nasníma (po uplynutí cca 10 sekúnd). Pre zrušenie stlačte znova v. Kontrolka samospúšte • Ak sa pomocou samospúšte spustí snímanie pohyblivého záznamu, snímanie sa automaticky neukončí. • Odporúčame používať statív (nedodávaný). Snímanie blízkych objektov (Macro) Pred krokom 2 stlačte b ( Pre zrušenie stlačte znova b. ) na ovládacom tlačidle. • Odporúčame nastaviť transfokáciu maximálne na stranu W. • Hĺbka ostrosti sa zúži, preto sa nemusí zaostriť na celý objekt. • Automatické zaostrovanie sa spomalí. • Pre snímanie bližších objektov než umožňuje režim snímania blízkeho objektu (Macro) použite Magnifying glass) v režime scén. Minimálne snímacie vzdialenosti od objektívu Nastavenie transfokácie úplne na stranu W: Cca 8 cm. Nastavenie transfokácie úplne na stranu T: Cca 25 cm. (režim Výber režimu blesku pre snímanie statických záberov Pred krokom 2 stláčaním V ( ) na ovládacom tlačidle zvoľte požadovaný režim. Bez indikátora Blesk blysne v tmavom prostredí (výrobné nastavenie). Vynútený blesk SL Slow synchro (Pomalá synchronizácia) (Vynútený blesk) V tomto režime sa v nedostatočných svetelných podmienkach spomalí rýchlosť uzávierky, takže sa jasne nasníma aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom. Bez blesku • Dosah blesku (pri nastavení [ISO] na [Auto]) transfokácia na strane W: Cca 0,1 až 2,6 m transfokácia na strane T: Cca 0,5 až 2,1 m • Blesk blysne dvakrát. Prvé blysnutie slúži na nastavenie množstva svetla. pokračovanie na ďalšej strane