Views
6 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Bezpečnostné

Bezpečnostné upozornenia x Fotoaparát neumiestňujte na nasledovné miesta • Extrémne horúce miesta. Na miesta ako napríklad autá zaparkované na slnku. Fotoaparát sa môže zdeformovať, alebo môže dôjsť k poruche. • Vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám. Fotoaparát sa môže zdeformovať, môžu sa zmeniť farby povrchovej úpravy, alebo môže dôjsť k poruche. • Vystavené vibráciám. • Vystavené magnetizmu. • V piesčitom alebo prašnom prostredí. Dávajte pozor, aby nedošlo k vniknutiu piesku alebo prachu do fotoaparátu. Môže to poškodiť váš fotoaparát. Poškodenie je niekedy neopraviteľné. x Prenášanie Nesadajte si s fotoaparátom vloženým v zadnom vrecku nohavíc alebo sukne. Môžete poškodiť fotoaparát. x Čistenie Čistenie LCD monitora Ak sú na LCD monitore odtlačky prstov alebo prach, vyčistite LCD monitor čistiacou súpravou na LCD monitory (nedodávaná). Čistenie objektívu Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo prach, vyčistite objektív jemnou handričkou. x Prevádzková teplota Prevádzková teplota pre tento fotoaparát je v rozmedzí 0°C až 40°C. Fotoaparát neodporúčame prevádzkovať pri teplotách presahujúcich tento interval. x Kondenzácia vlhkosti Ak fotoaparát prenesiete priamo z chladného miesta na teplé, môže vo vnútri fotoaparátu alebo na jeho povrchu kondenzovať vlhkosť. V takomto prípade váš fotoaparát nebude pracovať správne. Vlhkosť kondenzuje najmä vtedy, keď: • Prenesiete fotoaparát priamo z chladného miesta (z lyžiarskeho svahu) do vykúrenej miestnosti. • Prenesiete fotoaparát z klimatizovaného auta alebo izby na teplé miesto vonku. Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti Pred prenesením fotoaparátu z chladného miesta na teplé ho vložte do plastovej tašky a tašku hermeticky uzavrite. Keď sa teplota vo vnútri tašky vyrovná s teplotou okolia (asi po hodine), vyberte fotoaparát z tašky von. Ak skondenzovala vlhkosť Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí. Ak by ste používali fotoaparát pri výskyte vlhkosti napr. vo vnútri objektívu, nedokážete nasnímať ostré záznamy. Čistenie povrchu fotoaparátu Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo vode a potom prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Pri čistení nepoužívajte nasledovné prostriedky. Môžu spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy. • Riedidlo, benzín, lieh, chemické handričky, repelenty, insekticídy a opaľovacie krémy atď. • Fotoaparátu sa nedotýkajte rukami s uvedenými prostriedkami. • Fotoaparát nenechávajte dlhší čas v kontakte s gumenými alebo vinylovými predmetmi. 100

Ostatné x Interná nabíjateľná batéria Váš fotoaparát sa dodáva spolu s internou nabíjateľnou batériou, ktorá zaisťuje, že nastavenie času a dátumu atď. bude uchované bez ohľadu na zapnutie alebo vypnutie napájania. Nabíjateľná batéria sa nabíja vždy počas používania fotoaparátu. Ak však fotoaparát nepoužívate, postupne sa batéria vybije. Ak fotoaparát vôbec nepoužívate, vybije sa batéria úplne cca po 1 mesiaci. V takomto prípade batériu pred používaním fotoaparátu nabite. Vybitá nabíjateľná batéria však nijako neovplyvní funkčnosť fotoaparátu, ak nechcete zaznamenávať dátum a čas snímania. Postup nabíjania internej nabíjateľnej batérie Fotoaparát pripojte do elektrickej siete pomocou AC adaptéra (dodávaný), alebo do fotoaparátu vložte maximálne nabitý akumulátor a ponechajte ho viac ako 24 hodín vypnutý. Postup nabíjania akumulátora “InfoLITHIUM” t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé” 101