Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Výber režimu merania

Výber režimu merania Môžete zvoliť režim merania, aby sa nastavila tá časť objektu, ktorá sa využije na meranie expozície. Bodové meranie ( ) Meranie sa vykoná len pre konkrétnu časť objektu. Režim je vhodný pri osvetlení objektu protisvetlom alebo pri veľkom kontraste medzi objektom a pozadím. Režim Multi-pattern metering (Bez indikátora) Záber sa rozdelí na viacero častí a meranie sa vykoná pre každú časť. Fotoaparát nastaví vhodné vyváženie expozície. Pred krokom 2 nastavte problémov” (str. 35) Znova stlačte B ( (Camera) na iné nastavenie než [Auto] t “Príručka užívateľa/Riešenie ) na ovládacom tlačidle. Pre zrušenie funkcie bodového merania stlačte B znova. 60min 101 VGA FINE [ 96] 640 30f [00:10:48] Zameriavací krížik pre bodové meranie/ Zamerajte na túto časť objektu • Ak používate bodové meranie na zaostrenie v mieste merania, odporúčame nastaviť 9 (Focus) na [Center AF] t “Príručka užívateľa/Riešenie problémov” (str. 38) Ak snímate statický záber objektu, na ktorý je obtiažne zaostriť • Keď je objekt bližšie než cca 50 cm, použite režim Macro (ľavý stĺpec). • Keď fotoaparát nedokáže automaticky zaostriť na objekt, indikátor aretácie AE/AF pomaly bliká a nezaznie pípnutie. Zmeňte kompozíciu záberu a znova zaostrite. Objekty, pri ktorých je zaostrenie obtiažne: –Vzdialené objekty v tmavom prostredí. –Kontrast medzi objektom a pozadím je nízky. –Objekty za sklom. Identifikácia zobrazovaných položiek t “Príručka užívateľa/Riešenie problémov” (str. 18) Otočenie LCD monitora (režim Mirror) Pri snímaní v režime Mirror otočte LCD panel monitorom smerom k objektívu. Na LCD monitore sa zobrazí zrkadlovo otočený obraz. Nasníma sa však správne. Snímať môžete pomocou tlačidiel na boku LCD monitora. Tlačidlo MOVIE Tlačidlo PHOTO –Rýchlo sa pohybujúce objekty. –Odrazové plochy a lesklé povrchy. –Blikajúce objekty. –Objekty v protisvetle. Obraz na LCD monitore Nasnímaný záber

PHOTO MOVIE Snímajte statické zábery a pohyblivý záznam (Hybridné snímanie/5SEC Recording) 1 Prepínačom MODE zvoľte režim REC. Kontrolka REC Prepínač HYBRID MODE Prepínač 5SEC Hybridné snímanie: Pri hybridnom snímaní môžete nasnímať pohyblivý záznam pred a po nasnímaní statického záberu. 2 Prepínač HYBRID nastavte na HYBRID. Zobrazí sa . HYBRID 60min 101 Snímanie 5SEC recording: Po stlačení tlačidla tak ako pri snímaní statického záberu môžete nasnímať 5-sekundový pohyblivý záznam, keďže je čas jednotlivých pohyblivých záznamov limitovaný na 5 sekúnd. 2 Prepínač 5SEC nastavte na 5SEC. Zobrazí sa . 60min 101 VGA [ 95] 640 30f [00:10:48] 5SEC 3 Zatlačte PHOTO na doraz. VGA [ 96] 640 30f [00:10:48] 3 Zatlačte MOVIE na doraz. Pred nasnímaním statického záberu sa nasníma cca 5-sekundový a po nasnímaní statického záberu sa nasníma cca 3-sekundový pohyblivý záznam. • Veľkosť pohyblivého záznamu sa nastaví na 320 x 240 (15 sn./s). Pohyblivý záznam sa nasníma vo formáte MPEG-4 (MP4). Na LCD monitore sa zobrazí “zzzzz” a indikátor z každú sekundu zmizne. • Nie je možné zastaviť snímanie v jeho priebehu, aj keď znova stlačíte MOVIE.