Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Správne držanie

Správne držanie fotoaparátu • Pri otváraní LCD panela otočte panel doľava podľa obrázka. • Pri otváraní LCD panela dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali objektívu. PHOTO MOVIE MODE • LCD panel sa otáča o 90 a 180 stupňov do každej strany podľa obrázka. Môžete nastaviť uhol LCD monitora tak, aby vyhovoval danej situácii. Nastavte LCD monitor, keď je LCD panel otvorený na 90 stupňov. • Nedržte rukami za LCD panel. 90° PHOTO MOVIE MODE 180° • Ak prenášate fotoaparát, priklopte LCD panel podľa obrázka. 6

Maximálne využívanie fotoaparátu Pripravte fotoaparát a jednoducho snímajte “Prečítajte ako prvé” (samostatná časť) 1 Pripravte akumulátor 2 Zapnite fotoaparát/nastavte hodiny 3 Vložte pamäťovú kartu “Memory Stick Duo” (nedodávaná) 4 Zvoľte veľkosť 5 Jednoducho snímajte (Režim automatických nastavení) Snímajte statické zábery a pohyblivý záznam (Hybridné snímanie/ 5SEC Recording) 6 Prehliadajte/vymažte záznamy Oboznámte sa s vašim fotoaparátom podrobnejšie Tento návod PHOTO MOVIE MODE • Snímajte s obľúbenými nastaveniami (Snímanie v predprogramovaných režimoch) t str. 35 • Realizujte rôzne snímania/prehrávanie pomocou ponúk Menu t str. 32 • Prehliadajte záznamy prezentáciou Slide Show a usporiadajte ich do albumov (Album) t str. 28, 30 • Zmeňte výrobné nastavenia fotoaparátu t str. 50 Pripojte fotoaparát k PC alebo tlačiarni Tento návod • Skopírujte záznam do PC a editujte ho rôznymi spôsobmi t str. 60 • Vytlačte si zábery po pripojení fotoaparátu priamo k tlačiarni (len PictBridge-kompatibilné tlačiarne) t str. 75 7