Views
4 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Obsah Poznámky k

Obsah Poznámky k používaniu fotoaparátu......................................................... 4 Práca s fotoaparátom Základné techniky pre kvalitnejší záznam .............................................. 11 Zaostrovanie – Úspešné zaostrenie ................................................................ 11 Expozícia – Nastavenie svetelnej intenzity ...................................................... 12 Farby – Efekty osvetlenia................................................................................. 13 Kvalita – “Kvalita obrazu” a “veľkosť záznamu”............................................... 13 Popis častí .............................................................................................. 15 Indikátory na monitore ............................................................................ 18 Zmena zobrazenia .................................................................................. 23 Dostupný počet statických záberov a čas pre snímanie pohyblivých záznamov................................................................................................ 24 Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné nasnímať/zobraziť ......26 Používanie tlačidiel pre snímanie/prehrávanie ....................................... 27 Prezentácia Slide show........................................................................... 28 Album...................................................................................................... 30 Používanie ponuky Menu Používanie položiek ponuky Menu................................................ 32 Položky ponuky Menu....................................................................... 33 Menu pri snímaní .................................................................................... 35 (Camera) (EV) 9 (Focus) WB (White Bal) ISO (P.Quality) Mode (REC Mode) BRK (Bracket Step) M (Interval) (Flash Level) PFX (P.Effect) (Saturation) (Contrast) (Sharpness) (Setup) 8

Menu pri prehrávaní ................................................................................45 (Folder) - (Protect) DPOF (Print) (Resize) (Rotate) (Setup) Trimming Používanie ponuky nastavení Setup Používanie položiek ponuky Setup................................................50 Camera (Fotoaparát) .........................................................................51 Hybrid Rec (Hybridné snímanie) Digital Zoom (Digitálna transfokácia) Date/Time (Dátum/čas) Red Eye Reduction (Redukcia efektu červených očí) AF Illuminator (AF iluminátor) Auto Review (Automatický náhľad) 1 2 Memory Stick Tool (Nástroj Memory Stick) .......................................54 Format (Formátovanie) Create REC.Folder (Vytvorenie priečinka pre snímanie) Change REC.Folder (Zmena priečinka pre snímanie) Copy (Kopírovanie) Album tool (Nástroj Album)...............................................................56 Write in Album (Zápis do albumu) Format (Formátovanie) Setup 1 (Nastavenia 1).......................................................................57 Beep (Zvukový signál - Pípanie) Format Music (Formátovanie hudby) LCD Backlight (Osvetlenie LCD monitora) Language (Jazyk) Setup 2 (Nastavenia 2).......................................................................58 File Number (Číslovanie súborov) USB Connect (USB prepojenie) Video Out (Video výstup) Clock Set (Nastavenie hodín) 9