Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Používanie PC PC s OS

Používanie PC PC s OS Windows .................................................................................. 60 Kopírovanie záznamu do PC .................................................................. 62 Zobrazenie záznamu uloženého v PC fotoaparátom.............................. 69 Používanie dodávaného softvéru............................................................ 70 PC Macintosh.......................................................................................... 72 Tlač statických záberov Spôsob tlače statických záberov............................................................. 74 Priama tlač z fotoaparátu pomocou PictBridge-kompatibilnej tlačiarne .. 75 Tlač v obchode........................................................................................ 79 Pripojenie fotoaparátu k TVP Zobrazenie záznamu na TV obrazovke .................................................. 81 Riešenie problémov Riešenie problémov ................................................................................ 83 Výstražné indikátory a hlásenia .............................................................. 94 Ostatné Pamäťová karta “Memory Stick” ............................................................. 97 Akumulátor “InfoLITHIUM”...................................................................... 99 Bezpečnostné upozornenia .................................................................. 100 Technické údaje.................................................................................... 102 Index .................................................................................................... 104 10

PHOTO MOVIE MODE Práca s fotoaparátom Práca s fotoaparátom Základné techniky pre kvalitnejší záznam Zaostrovanie Zaostrovanie Expozícia Farby Kvalita Táto časť popisuje základné operácie s fotoaparátom. Dozviete sa, ako ovládať rôzne funkcie ako tlačidlá/prepínače (str. 27), ponuky Menu (str. 32) atď. Úspešné zaostrenie Keď stlačíte PHOTO do polovice, fotoaparát automaticky zaostrí (Auto Focus). PHOTO stlačte len do polovice. Zatlačte PHOTO na doraz. Stlačte PHOTO do polovice Indikátor aretácie AE/AF Bliká , svieti/pípne Potom zatlačte PHOTO na doraz 60min 101 VGA FINE [ 96] 30 F2.8 Snímanie statických záberov v prípade zložitého zaostrovania t [Focus] (str. 38) Ak je záber po nasnímaní rozmazaný, môže to byť spôsobené otrasmi fotoaparátu. t Pozri “Rady pre elimináciu rozmazania” (nižšie). Rady pre elimináciu rozmazania Fotoaparát držte pevne. Fotoaparát môžete stabilizovať aj opretím sa o strom alebo budovu. V tmavom prostredí tiež odporúčame používať statív a blesk. 11