Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Expozícia Nastavenie

Expozícia Nastavenie svetelnej intenzity Nastavením expozície a citlivosti ISO môžete vytvárať rôzne zábery. Expozícia je množstvo svetla, ktoré vojde do fotoaparátu, keď uvoľníte spúšť. Rýchlosť uzávierky = Čas vstupu svetla do fotoaparátu. Expozícia: Clona = Veľkosť otvorenej štrbiny prepúšťajúcej svetlo. ISO = Citlivosť pri snímaní. Preexponované = priveľa svetla Presvetlený obraz Správna expozícia Podexponované = málo svetla Tmavý obraz Expozícia sa automaticky nastaví na správnu hodnotu v režime automatických nastavení. Môžete ju však nastaviť manuálne pomocou nižšie uvedených funkcií. EV: Umožňuje skorigovať expozíciu nastavenú fotoaparátom. t str. 37 Režim merania: Umožňuje zmeniť časť objektu, pre ktorú sa zmerala expozícia. t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé” Nastavenie citlivosti ISO ISO je merná jednotka (citlivosť), udávajúca množstvo svetla, ktoré získa snímacie zariadenie (ekvivalent pre fotografické filmy). V závislosti od citlivosti ISO bude obraz odlišný aj pri rovnakej expozícii. Nastavenie citlivosti ISO t str. 40 Vysoká citlivosť ISO Snímanie jasného obrazu aj v tmavých podmienkach. Obraz je však zrnitý. Nízka citlivosť ISO Snímanie kvalitnejšieho obrazu. Obraz však môže byť tmavší. 12

Práca s fotoaparátom 1944 480 Farby Efekty osvetlenia Farebné podanie objektu je ovplyvnené svetelnými podmienkami. Príklad: Farby záberu ovplyvnené svetelnými podmienkami Počasie/osvetlenie Denné svetlo Zamračené Žiarivka Žiarovka Charakteristiky svetla Biela (štandard) Domodra Modravý nádych Dočervena Farebné tóny sa nastavujú automaticky v režime automatických nastavení. Farebné tóny však môžete nastaviť manuálne pomocou [White Bal] (str. 40). Kvalita “Kvalita obrazu” a “veľkosť záznamu” Digitálny obraz je tvorený malými obrazovými bodmi nazývanými pixely. Ak obraz obsahuje veľký počet pixelov, veľkosť je väčšia a zaberá viac pamäte. Obraz sa však zobrazí s väčšími detailmi. “Veľkosť záznamu” je vyjadrená počtom pixelov. Aj keď rozdiel nepostrehnete na monitore fotoaparátu, jemné detaily a čas spracovania dát sa prejaví pri tlači záberov alebo pri zobrazovaní na monitore PC. Popis pixelov a veľkosti záznamu 1 Veľkosť záznamu: 5M 2592 2592 pixelov × 1944 pixelov = 5 038 848 pixelov 640 2 Veľkosť záznamu: VGA 640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov Pixely 13