Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Výber veľkosti (t krok

Výber veľkosti (t krok 4 v časti “Prečítajte ako prvé”) Pixel Výrobné nastavenia sú označené značkou . Veľkosť záznamu 5M (2592×1944) 3:2* (2592×1728) 3M (2048×1536) 1M (1280×960) VGA (640×480) Väčšie Menšie Mnoho pixelov (Vysoká kvalita obrazu a väčší obrazový súbor) Málo pixelov (Nízka kvalita obrazu, ale menší obrazový súbor) Popis Príklad: Tlač až do formátu A4 Príklad: Záber, ktorý chcete poslať ako prílohu e-mailu Pre tlač do formátu A4 alebo vo vyššej hustote do formátu A5. Tlač veľkosti pohľadnice. Snímanie veľkého počtu záberov. Prílohy k e-mailu alebo tvorba web-stránok. * Zábery sa snímajú v totožnom pomere strán 3:2, ako je pomer strán fotografického papiera alebo pohľadnice a pod. Veľkosť pohyblivého záznamu Popis 640(30 sn./s) (640×480) Snímanie kvalitného pohyblivého záznamu. 320(30 sn./s) (320×240) 320(15 sn./s) (320×240) Snímanie dlhšieho pohyblivého záznamu. • “sn./s” indikuje počet snímok za sekundu (snímka za sekundu). Skutočný počet záznamov, ktoré je možné nasnímať závisí od podmienok snímania a snímaného objektu. Nastavenie kvality obrazu (miera kompresie) v kombinácii (str. 41) Pri ukladaní digitálnych záberov môžete zvoliť mieru kompresie. Pri vyššej miere kompresie záberu chýba jemnejší detail, má však menší objem. 14

Práca s fotoaparátom Popis častí Podrobnosti o ovládaní pozri na stránkach, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách. Fotoaparát 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 qa qs qd A Tlačidlo (Index) (75 t krok 6 v časti “Prečítajte ako prvé”) B LCD monitor (23) C Pri snímaní: Tlačidlo PHOTO (t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”) Pri prehrávaní: Tlačidlo (28) D Tlačidlo (Zobrazenie/zapnutie/ vypnutie osvetlenia LCD monitora) (23) E Pri snímaní: Tlačidlo MOVIE (t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”) Pri prehrávaní: Tlačidlo (30) F Tlačidlo (veľkosť záznamu/ vymazanie) (t krok 4 a 6 v časti “Prečítajte ako prvé”) G Tlačidlo MENU (32) H Tlačidlo RESET (83) I Tlačidlo PHOTO (,27, t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”) J Prepínač HYBRID (t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”) K Tlačidlo MODE (27) L Tlačidlo MOVIE (27, t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”) PHOTO MOVIE MODE qf qg qh qj qk ql w; wa ws M Prepínač 5SEC (t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”) N Ovládacie tlačidlo Zapnuté Menu: v/V/b/B/z (t krok 2 v časti “Prečítajte ako prvé”) Vypnuté Menu: / / / (t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”) O Ovládač Shuttle (27, t krok 6 v časti “Prečítajte ako prvé”) P Pri snímaní: Tlačidlo Zoom (W/T) (t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”) Pri prehrávaní: Tlačidlo / (Playback zoom) Tlačidlo (Index) (t krok 6 v časti “Prečítajte ako prvé”) Q Tlačidlo POWER (t krok 2 v časti “Prečítajte ako prvé”) R Kontrolka /CHG (oranžová) (t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”) REC: Kontrolka režimu REC (snímanie) (zelená) (t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”) PLAY: Kontrolka režimu PLAY (prehrávanie) (zelená) (t krok 6 v časti “Prečítajte ako prvé”) 15