Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

S Konektor DC IN Ak

S Konektor DC IN Ak používate AC adaptér AC-LS5 (dodávaný) Konektor DC Značka v 1 2 3 4 5 AC adaptér Sieťová šnúra Do elektrickej zásuvky 6 7 8 9 0 qa 16 T Kryt konektora DC IN U Háčik pre popruh (t “Prečítajte ako prvé”) V Kontrolka prístupu (t krok 4 v časti “Prečítajte ako prvé”) A Blesk (t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”) B Objektív C Kontrolka samospúšte (t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”) / AF iluminátor (53) D Reproduktor E Mikrofón F Multikonektor G Slot pre akumulátor (t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”) H Slot pre pamäťovú kartu “Memory Stick Duo” (t krok 3 v časti “Prečítajte ako prvé”) I Kryt priestoru pre akumulátor/pamäťovú kartu “Memory Stick Duo” (t krok 1 a 3 v časti “Prečítajte ako prvé”) J Otvor pre statív Skrutka na statíve musí byť kratšia než 5,5 mm. V prípade dlhšej skrutky než 5,5 mm nie je možné pripevniť fotoaparát na statív bezpečne a skrutka môže poškodiť fotoaparát. K Ovládač uvoľnenia akumulátora (t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”)

Práca s fotoaparátom Podstavec Cyber-shot Station Používa sa pri nabíjaní akumulátora alebo pri prepojení fotoaparátu k TVP, PC atď. Nasadenie Fotoaparát nasaďte podľa obrázka. 1 . • Zasuňte ho správne a pevne. Vybratie Podľa obrázka nižšie uchopte fotoaparát a podstavec a fotoaparát vyberte. 234 A Konektor pre fotoaparát B Konektor A/V OUT (STEREO) (81) C (USB) konektor (63) D Konektor DC IN (t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”) • Pred nasadením/vybratím fotoaparátu do/z podstavca Cyber-shot Station fotoaparát vypnite. 17