Views
4 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Indikátory na monitore

Indikátory na monitore Podrobnosti o ovládaní pozri na stránkach, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách. V režime snímania (REC) V pohotovostnom režime pre snímanie 1 2 60min 101 C:32:00 VGA [ 400] 640 30f +2.0EV [00:28:25] 3 4 5 A Zobrazenie 101 60min 1.3 1.3 Indikácia Indikátor stavu akumulátora (t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”) Cieľový priečinok pre snímanie (54) Album (30, 56) Stupnica transfokácie (51, t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”) Režim Camera (Scene Selection - výber scén) (35) Pri jemnom stlačení PHOTO (do polovice) +2.0EV 2” F3.5 6 Pri snímaní pohyblivého záznamu 640 30f 7 +2.0EV WB C:32:00 Režim Camera (Program) (35) Vyváženie bielej farby (40) Obrazové efekty (Picture effect) (43) Dátum/čas (52) Makro (t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”) Ostrosť (44) Kontrast (44) Sýtosť (44) Citlivosť ISO (40) Samodiagnostické zobrazenia (94) 18

Práca s fotoaparátom B Zobrazenie C Indikácia Redukcia efektu červených očí (52) SL Režim blesku (t krok 5 5M 3:2 3M v časti “Prečítajte ako prvé”) Veľkosť (t krok 4 v časti “Prečítajte ako prvé”) 1M VGA FINE STD ON Kvalita (41) AF iluminátor (53) M BRK S Režim snímania (41, t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”) 400 Dostupný počet pre snímanie záberov (24) DPOF (nezobrazuje sa v zobrazení na predchádzajúcej strane) Ponuka Menu/sprievodné Menu (32) • Stlačením MENU vypnite/ zapnete zobrazenie Menu/ sprievodného Menu. D Zobrazenie E Indikácia Výstražný indikátor pre otrasy (11) • Indikácia vibrácií, ktoré môžu zabrániť nasnímaniu ostrých záberov z dôvodu nedostatočných svetelných podmienok. Aj keď sa zobrazí tento indikátor, môžete snímať. Odporúčame však použiť blesk na zvýšenie osvetlenia a statív na stabilizovanie fotoaparátu. Výstražný indikátor pre akumulátor (26, 94) + Zameriavací krížik pre bodové meranie (t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”) Zameriavací rámček AF zóny (38) Zobrazenie Indikácia Indikátor zameriavacieho rámčeka AF zóny (38) 0.5m Predvolená zaostrovacia vzdialenosť (38) Režim merania (t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”) Histogram (23, 37) E Zobrazenie Samospúšť (t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”) Indikácia Veľkosť pohyblivého záznamu (t krok 4 v časti “Prečítajte ako prvé”) +2.0EV Hodnota expozície (37) [00:28:05] Maximálny čas záznamu (25) Režim snímania pohyblivého záznamu (t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”) 19