Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

F Zobrazenie G

F Zobrazenie G Indikácia z Aretácia AE/AF (t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”) +2.0EV Hodnota expozície (37) Potlačenie šumu v režime pomalej uzávierky (NR) • Keď je rýchlosť uzávierky 1/6 sekundy alebo pomalšia (pri nastavení ISO64/100/ 200) alebo 1/25 sekundy alebo pomalšia (pri nastavení ISO400), fotoaparát sa automaticky prepne do režimu redukcie šumu v režime pomalej uzávierky (NR). 2” Rýchlosť uzávierky F3.5 Hodnota clony Zobrazenie Indikácia +2.0EV Hodnota expozície (37) Snímania pohyblivého záznamu zzzzz 5SEC recording (t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”) 00:00:02 Dostupný čas snímania (25) 20

Práca s fotoaparátom Pri prehrávaní statických záberov 1 2 60min 101 12/12 VGA 101 1.3 C:32:00 PLAY 101-0012 2005 500 F4.5 ISO100 +2.0EV 9:30AM Pri prehrávaní pohyblivého záznamu 1 1 1 3 4 5 60min 101 12/12 3 640 30f 00:00:00 VOL. C:32:00 A Zobrazenie Indikácia 60min Indikátor stavu akumulátora (t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”) 101 / Priečinok pre prehrávanie (45)/Album pre prehrávanie (30) 101 Cieľový priečinok pre snímanie (54) 12/12 Číslo záznamu/Počet 5M 3:2 3M záznamov uložených vo zvolenom priečinku Veľkosť (t krok 4 v časti “Prečítajte ako prvé”) 1M VGA 2 DPOF • Zobrazenie pre prehrávanie v režime Album pozri na str. 30. 4 / / / / / / Prehrávanie/zastavenie/Slide Show zrýchlený posuv vpred (28, 30, t krok 6 v časti “Prečítajte ako prvé”) Zrýchlený posuv vpred/ Zrýchlený posuv vzad 00:00:12 Počítadlo (t krok 6 v časti “Prečítajte ako prvé”) Step 12/16 / 1.3 C:32:00 Prehrávanie snímky po snímke (41) Stupnica transfokácie (t krok 6 v časti “Prečítajte ako prvé”) Hlasitosť (t krok 6 v časti “Prečítajte ako prvé”) Samodiagnostické zobrazenia (94) B Zobrazenie Indikácia z PLAY Prehrávanie v hybridnom režime (t krok 6 v časti “Prečítajte ako prvé”) 101-0012 Číslo priečinka - súboru (45) Lišta prehrávania (t krok 6 v časti “Prečítajte ako prvé”) 21