Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

26 Výdrž akumulátora

26 Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné nasnímať/zobraziť Tabuľka zobrazuje približné údaje o počte záberov, ktoré je možné nasnímať/zobraziť a výdrži akumulátora pri nastavení na štandardný režim snímania [Normal] s maximálne nabitým dodávaným akumulátorom a pri okolitej teplote 25°C. Údaje o počte záberov, ktoré je možné nasnímať/prehrávať sú platné za predpokladu, že v prípade potreby vymeníte pamäťovú kartu “Memory Stick Duo”. V závislosti od podmienok používania sa môžu skutočné hodnoty od uvedených mierne odlišovať. • Kapacita akumulátora sa s dlhodobým používaním znižuje, až sa stane nepoužiteľným (str. 99). • Počet záberov, ktoré je možné nasnímať/ prehrávať a výdrž akumulátora poklesne v nasledovných podmienkach: – Okolitá teplota je nízka. – Pri používaní blesku. – Fotoaparát opakovane vypínate/zapínate. – Pri častom používaní transfokácie. – [LCD Backlight] je nastavené na [Bright]. – Kapacita akumulátora je nízka. Pri snímaní statických záberov Normal (Štandardný) Hybridný Osvetlenie LCD monitora Počet záberov Výdrž akumulátora (min.) Zap. Cca 210 Cca 105 Vyp. Cca 250 Cca 125 Zap. Cca 130 Cca 65 Vyp. Cca 160 Cca 80 • Snímanie v nasledovných podmienkach: – (P.Quality) je nastavené na [Fine]. – Jedno snímanie každých 30 sekúnd. – Striedavá zmena transfokácie z polohy W do polohy T. – Blesk blysne pri každom druhom snímaní. – Po 10 snímaniach vypnete a znova zapnete napájanie. • Metóda merania je založená na štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association - Asociácia snímacích a zobrazovacích zariadení) • Počet nasnímaných záberov/výdrž akumulátora sa nezmení bez ohľadu na veľkosť. Pri zobrazovaní statických záberov Výdrž akumulátora (min.) Cca 100 • Hodnoty zobrazujú prehrávanie s hudbou (Music) v čase, keď je v režime Slide Show [Transition] nastavené [Normal]. Pri snímaní pohyblivého záznamu Veľkosť pohyblivého záznamu Výdrž akumulátora (min.) LCD monitor zap. LCD monitor vyp. 640(30 sn./s) Cca 55 Cca 65 320(15 sn./s) Cca 65 Cca 75 Pri prehrávaní pohyblivého záznamu Veľkosť pohyblivého záznamu Výdrž akumulátora (min.) 640(30 sn./s) Cca 90 320(15 sn./s) Cca 100

Práca s fotoaparátom Používanie tlačidiel pre snímanie/prehrávanie Tlačidlá a ovládač Shuttle môžete používať na snímanie/prehrávanie podľa želaného nastavenia. Tlačidlo Pri nastavení PLAY môžete prehrávať nasnímaný záznam so sprievodnou hudbou (Prezentácia Slide show t str. 28). Pri nastavení REC funguje tlačidlo ako PHOTO. Tlačidlo Pri nastavení PLAY môžete prepnúť normálne prehrávanie na prehrávanie priečinka Album (Album t str. 30). Pri nastavení REC funguje tlačidlo ako MOVIE. PHOTO MOVIE MODE Ovládač Shuttle Počas prehrávania pohyblivého záznamu môžete vykonávať zrýchlený posuv vpred/vzad tromi rôznymi rýchlosťami otáčania ovládača Shuttle, kým nenastavíte požadovanú rýchlosť. Pri snímaní tiež môžete nastaviť clonu EV (str. 37). Počas prehrávania statických záberov funguje ovládač Shuttle ako b/B na ovládacom tlačidle. Tlačidlo PHOTO Snímanie statických záberov. t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé” Tlačidlo MOVIE Snímanie pohyblivého záznamu. t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé” Tlačidlo MODE Prepínanie režimu PLAY (Prehrávanie) a REC (Snímanie). 27